دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
تأثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان
تأثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان

علی بحرانی پور؛ علی لجم اورک مرادی؛ فرشید جعفری

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 5-33

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2112

چکیده
  استان خوزستان از دیرباز به دلیل وجود رودخانه‌های پر آب و زمین‌های پست و جلگه‌ای، یکی از مستعدترین نواحی ایران از نظر کشاورزی بوده است. با توجه به این بستر مناسب، از دیرباز کشاورزی در این منطقه رواج داشته ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل جایگاه موبدان و کارکرد اقتصادی آنان در ساختار نظام سیاسی – اجتماعی ساسانیان
تحلیل جایگاه موبدان و کارکرد اقتصادی آنان در ساختار نظام سیاسی – اجتماعی ساسانیان

علی بهادری؛ کریم یوسف جمالی؛ فیض الله بوشاسب گوشه

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 35-63

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2113

چکیده
  کیفیت ارتباط وضرورت همراهی دین وسیاست درایران عصرساسانی،پیامدها وتبعاتی راایجادکردکه مستقیم یاغیرمستقیم،درتحولات اجتماعی،حوادث تاریخی وانواع فعالیت های اجتماعی مردمان آن روزگار،تاثیر گذاربود.نهاد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آداب نامه ها و جایگاه آنها در تاریخ نگاری اجتماعی
آداب نامه ها و جایگاه آنها در تاریخ نگاری اجتماعی

سهیلا ترابی فارسانی؛ علی اکبر غندی

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 65-102

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2114

چکیده
  چکیده امروز به روشنی پیداست که دنیای تاریخ نویسان در طول یک قرن گذشته ، دچار دگرگونی و تغییراتی اساسی گردید . از منظر مورخان جدید ، تاریخ تنها گزارش عملکرد شاهان ، قهرمانان ، روحانیون و حوادثی از قبیل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازتاب تعاملات فکری اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات
بازتاب تعاملات فکری اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات

زهرا حامدی

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 103-124

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2115

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی تعاملات فکری اندیشه گران دوره پهلوی اول در خصوص آموزش زنان بر اساس سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات می پردازد . این پژوهش که براساس روش پژوهش های تاریخی صورت پذیرفته است در صدد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش ابریشم گیلان در اقتصاد عصرصفوی تا پایان دوره ی شاه عباس اوّل
نقش ابریشم گیلان در اقتصاد عصرصفوی تا پایان دوره ی شاه عباس اوّل

محمد شورمیج

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 125-151

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2116

چکیده
  در دوره صفوی به ویژه زمان شاه عباس اوّل،اقتصادکشاورزی به خصوص ابریشم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.ابریشم یکی از محصولات مهم وتأثیر گذاردر اقتصاد تجاری عصر صفوی بوده و منطقه گیلان در در این زمینه سهم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نالۀ ملت در استبداد محمدعلی شاهی
نالۀ ملت در استبداد محمدعلی شاهی

عباس قدیمی قیداری؛ علی منوچهری

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 153-175

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2117

چکیده
  با به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمد‌علی شاه و تعطیلی مشروطه، دوباره استبداد بر فضای ایران حاکم شد و درنتیجۀ این شرایط روزنامه‌ها و جراید سراسر کشور تعطیل شدند. روزنامۀ نالۀ ملت تنها روزنامه‌ای بود ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأملی در چیستی عدالتخانه و روند تحول مفهومی آن
تأملی در چیستی عدالتخانه و روند تحول مفهومی آن

علیرضا ملایی توانی؛ مسعود آتشگران

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 177-197

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2118

چکیده
  چکیده جنبش عدالت‌خواهی ایرانیان در عهدقاجار در صیرورت خود با مفهوم عدالتخانه گره خورد و به بسط حوزۀ‌معنایی آن منتهی گشت. لذا برای فهم درست‌تر این مفهوم بایستی متغیرهای تأثیرگذار بر آن را شناسایی کرد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
موانع همگرایی اجتماعی – فرهنگی ایران و افغانستان در دوران پهلوی
موانع همگرایی اجتماعی – فرهنگی ایران و افغانستان در دوران پهلوی

بهرام موسوی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ مرتضی نورائی

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 199-218

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2119

چکیده
  پس از جدایی افغانستان از ایران، این دوکشور به عنوان دو واحد مستقل سیاسی، همواره متأثر از جریانات و تحولات داخلی و دخالت های سیاسی و فرهنگی بیگانگان نتوانستند در عرصه های اجتماعی و به ویژه حوزه ی روابط ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل واکنش امامان شیعه (ع) به غلو در امامت
تحلیل واکنش امامان شیعه (ع) به غلو در امامت

علیمحمد ولوی؛ طاهره ناصری

دوره 25، شماره 27 ، آذر 1394، صفحه 219-267

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2120

چکیده
  قریب به ۱۵۰۰ سال تاریخ اسلام، بیانگر آسیب‌های فراوانی است که به‌دلیل غالیان و رواج اندیشه‌های غالیانه متوجه این دین شده است. اینکه غلو چیست و شاخصه‌های آن کدام‌‌اند، سبب بحث‌ها و چالش‌های فراوانی ...  بیشتر