دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
تأثیر احیای خلافت در مصر بر موضع گیری مذهبی غازان خان
تأثیر احیای خلافت در مصر بر موضع گیری مذهبی غازان خان

فاطمه اروجی؛ محمد رضائی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 11-34

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2030

چکیده
   با پذیرش اسلام توسط غازان خان و مغولان ساکن در ایران مسئله جدیدی رخ نمود وآن تبیین جایگاه خلیفه عباسی و نحوه تعامل و ارتباط با وی بود. پذیرش سیادت معنوی خلیفه با دیدگاه مغولان در تعارض جدی قرار داشت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق
نقش وزرای شیعی در دوره سلجوقیان ایران و عراق

عباس سرافرازی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 83-113

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2034

چکیده
  در دوره سلجوقیان نهاد وزارت به عنوان یک عنصر ثبات بر نیروهای مختلف وپراکنده که به صورت داخلی و خارجی در کار بودند نظارت می کرد. این نهاد بازوی کشوری حکومت به شمار می رفت ، وزارت در دوره سلجوقی یکی از نهاد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عوامل رونق و شکوفایی موسیقی در عصر عباسی از آغاز تا تسلط آل بویه بر بغداد
عوامل رونق و شکوفایی موسیقی در عصر عباسی از آغاز تا تسلط آل بویه بر بغداد

حلیمه جعفرپور نصیر محله؛ سید احمدرضا خضری

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2032

چکیده
  چکیده: تمدن اسلامی در عصر عباسی، بستری مناسب را برای پیشرفت و تکامل علم و ادب و هنر فراهم آورد. چنانکه وقتی مسلمانان از مسئله فتوحات و جنگ و درگیری رهایی یافتند و ثروت و قدرت دولت رو به فزونی نهاد، گرایش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
«مناسبات مسلمانان با خزرها در سده نخست هجری» (با تأکید بر روایات مورخان مسلمان)
«مناسبات مسلمانان با خزرها در سده نخست هجری» (با تأکید بر روایات مورخان مسلمان)

ناصر صدقی؛ مقصود شهبازی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 115-135

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2035

چکیده
  در جریان بخشی از فتوحات اعراب مسلمان که معطوف به نواحی شمال آذربایجان بود، آن‌ها با کوه‌های قفقاز که مانع طبیعی مهمی بود، برخورد کرده و با خزرها و سایر اقوامی که تحت سیطره امپراتوری خزر بودند، مواجه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ساختار و عملکرد سیاسی-نظامی شهرها در دوره قدرت گیری کریم خان زند(1179- 1160ق)
ساختار و عملکرد سیاسی-نظامی شهرها در دوره قدرت گیری کریم خان زند(1179- 1160ق)

مهدی دهقانی؛ رضا شعبانی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 57-81

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2033

چکیده
  ساختار و عملکرد سیاسی-نظامی شهرها نقش برجسته ای در درگیری ها و رقابت های سیاسی-نظامی کشور در دوره بعد از مرگ نادرشاه افشار داشت؛ با توجه به این مسئله، این مقاله درصدد یافتن پاسخ به این پرسش است: ساختار ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلی بر سنت های دیوانسالاری ایران در خلیج فارس «امام مسقط و اجاره داری بندرعباس» (1209-1285)
تحلیلی بر سنت های دیوانسالاری ایران در خلیج فارس «امام مسقط و اجاره داری بندرعباس» (1209-1285)

سلمان قاسمیان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ سید اصغر محمودابادی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 165-191

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2037

چکیده
   بررسی ماهیت اجاره داری بندرعباسی در دوره قاجاریه نقش مهمی در شناخت تعملات ساحل نشینان سواحل شمالی و جنوبی دارد. بررسی این اخرین نمونه های عینی از سنت مقاطعه، برای پاسخ به برخی ابهام ها ضروری می نماید. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مسئله تریاک در جامعه عصر رضاشاه: پدیده اعتیاد، آثار سوء اجتماعی آن و راهکارهای دولت در مقابله با آن
مسئله تریاک در جامعه عصر رضاشاه: پدیده اعتیاد، آثار سوء اجتماعی آن و راهکارهای دولت در مقابله با آن

سیمین فصیحی؛ فریده فرزی

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2036

چکیده
  این مقاله درصدد بررسی مسئله تریاک در جامعه ایران عصر پهلوی است. اعتیاد به تریاک که در این دوره خود به معضلی بزرگ تبدیل شد، میراثی از دوران صفویه و قاجار بود. از اواخر دوره صفویه تولید و مصرف تریاک در جامعه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
منصب دبیری در دوره ساسانیان
منصب دبیری در دوره ساسانیان

مریم مرادی؛ محمدتقی ایمان پور

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2038

چکیده
  اردشیر بابکان در سال 224م با غلبه بر اردوان پنجم اشکانی توانست شاهنشاهی جدیدی را در تاریخ ایران پایه‌گذاری کند. سلسله ساسانیان به تدریج توانست پادشاهی عظیمی را تشکیل دهد که لازمه اداره چنین پادشاهی بزرگی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران
روایت اسنادی نقش روسیه و شوروی در بحران قحطی جنگ جهانی اول در ایران

الهام ملک زاده

دوره 25، شماره 25 ، خرداد 1394، صفحه 219-237

https://doi.org/10.22051/hii.2015.2039

چکیده
  در حالی که سیاست های انگلستان در قسمت های مرکزی و جنوبی، به تشدید وضعیت بحرانی ایران را درگیر جنگ ناخواسته ای کرده بود، همسایه شمالی یعنی دولت روسیه نیز با رویکردی مشابه و البته غیر انسانی، در شرق و شمال ...  بیشتر