مصوبه جدید هیئت تحریریه نشریه تاریخ اسلام و ایران در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه
طبق مصوبه هیئت تحریریه مورخ 21 مرداد 1400، مقالات مستخرج از پایان نامه ها، تنها با نام دانشجو و استاد راهنما پذیرفته می شود و در موارد خاص افزودن نام دیگر با درخواست کتبی استاد راهنما  و تصمیم گیری توسط هیات تحریریه ممکن خواهد بود.

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران
گزارش سه ماهه  فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران بازه زمانی 1400/01/01 تا 1400/03/31   مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه  مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه  تعداد مقالات دریافتی  45 مقاله  تعداد مقالات رد شده  41 مقاله  تعداد مقالات پذیرفته شده  4 مقاله  تعداد مقالات در انتظار چاپ  13 مقاله  

مطالعه بیشتر

گزارش شش ماهه فصلنامه علمی تاریخ اسلام و ایران
گزارش شش ماهه فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران بازه زمانی 99/07/01 تا 99/12/26   مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه  مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه  تعداد مقالات دریافتی  122 مقاله  تعداد مقالات رد شده  93 مقاله  تعداد مقالات پذیرفته شده  20 مقاله  تعداد مقالات در انتظار چاپ  17 مقاله

مطالعه بیشتر

گزارس سه ماهه فصلنامه تاریخ اسلام و ایران
گزارش سه ماهه  فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران بازه زمانی 01/04/99 تا 31/06/99                                                           مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه        مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه  تعداد مقالات دریافتی  71 مقاله  تعداد مقالات رد شده  48 مقاله  تعداد مقالات پذیرفته شده  15 مقاله  تعداد مقالات در انتظار چاپ  12 ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه تاریخ اسلام و ایران
گزارش سه ماهه  فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران بازه زمانی 01/01/99 تا 31/03/99                                                                      مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه         مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه  تعداد مقالات دریافتی  46 مقاله  تعداد مقالات رد شده  45 مقاله  تعداد مقالات پذیرفته شده  5 ...

مطالعه بیشتر

گزارش سه ماهه فصلنامه علمی پژوهشی« تاریخ اسلام و ایران»
گزارش سه ماهه فصلنامه علمی پژوهشی « تاریخ اسلام و ایران» بازه زمانی 98/04/01 تا 98/09/10   درصد پذیرش مقالات  9 درصد  مدت زمان انتظار جهت پذیرش  2 تا 6 ماه  مدت زمان احتمالی جهت چاپ  6 ماه  تعداد مقالات دریافتی  67 مقاله  تعداد مقالات رد شده  51مقاله  تعداد مقالات پذیرفته شده 7 مقاله  تعداد مقالات در انتظار چاپ  8 مقاله    

مطالعه بیشتر

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND
این مجوز محدود کننده ترین مجوز در میان شش مجوز اصلی می باشد که صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد .

مطالعه بیشتر

گزارش وضعیت مقالات
گزارش وضعیت مقالات مربوط به زمستان 96   تعداد مقالات دریافتی 71 مقالات در حال داوری 27 مقالات تایید شده برای انتشار 0 مقالات رد شده 26 مقالات بازپس گرفته شده 3 مقالات بازگردانده شده به نویسندگان برای اصلاح شکلی 5 مقالاتی که نویسندگان هزینه داوری را پرداخت نکرده اند 10 گزارش وضعیت مقالات مربوط به پاییز 96   تعداد مقالات دریافتی 54 مقالات در حال داوری 10 مقالات تایید شده برای انتشار 3 مقالات رد شده 20 مقالات بازپس گرفته شده 1 مقالات بازگردانده شده به نویسندگان ...

مطالعه بیشتر

تماس با ما
عزیزان می توانند با شماره تلفن 85692241 با کارشناس مجله خانم جعفری تماس حاصل کنند

مطالعه بیشتر

راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی
بدینوسیله به اطلاع کلیه نویسندگان عزیز میرساند هزینه بررسی داوری و هزینه تصویب به صورت آنلاین از طریق درگاه اینترنتی قابل پرداخت می باشد .

مطالعه بیشتر