فصلنامه علوم انسانی در سال 1368 با رویکرد علمی - پژوهشی فعالیت خود را در نشر کلیه رشته ها آغاز و در سال 1381 به صلاحدید کمیسیون نشریات تخصصی گردید و به ادبیات ، تاریخ و زبانها تغییر نام پیدا کرد ، مجددا در سال 1388 مجله تخصصی تر گردید و فقط با رویکرد تاریخی انتشار خود را ادامه داد.

فصلنامه تاریخ اسلام و ایران (علوم انسانی سابق) از انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا (س) است.

درجه این مجله به موجب نامه شماره 2/5022 مورخ 2/26/ 1369 وزارت فرهنگ و آموزش عالی «علمی-پژوهشی» است.

همچنین این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده و دارای ضریب تأثیر (IF) می باشد.