نقش ابریشم گیلان در اقتصاد عصرصفوی تا پایان دوره ی شاه عباس اوّل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

در دوره صفوی به ویژه زمان شاه عباس اوّل،اقتصادکشاورزی به خصوص ابریشم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.ابریشم یکی از محصولات مهم وتأثیر گذاردر اقتصاد تجاری عصر صفوی بوده و منطقه گیلان در در این زمینه سهم به سزایی داشته است.هدف و مسأله اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش ابریشم گیلان در اقتصاد تجاری و تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی عصر صفوی تا پایان شاه عباس اول است. این پژوهش در پی پاسخ به این فرضیه است که،ابریشم به عنوان یک کالای استراتژیک اقتصادی،در عصر صفویه دارای اهمیت به سزایی بوده و گیلان در این راستا نقش تعیین کننده داشته است. یافته های پژوهش بیانگر این است،علیرغم کاربرد صنعتی و تجاری ابریشم ،بیشتر در قالب تجاری مورد بهره برداری قرار می گرفت و گیلان به خاطر تولید انبوه و مرغوب ابریشم نقش غیر قابل انکاری در جلب بازارهای اروپایی و تجارتخانه های آن داشته است.همین امر سبب سوق دادن ایران و منطقه گیلان به مدار سرمایه داری تجاری جهانی شد. اما تولید ابریشم نتوانست تحول عمده ای دراقتصاد و رشد گیلان بخصوص زمان شاه عباس اول بگذارد زیرا بیشتر بعنوان یک کالای اقتصادی کنترل شده در خدمت استبداد شاهی و دستگاه مرکزی بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Guilan silk role in the economy under the Safavid to the end of The Shah Abbas I

نویسنده [English]

  • mohammad shoormeij
چکیده [English]

In the period of the Safavid, especially under the Shah AbbasI was Particularly important agriculture economy, specific silk. Silk is one of the important and effect on the products at the trade economy under the Safavid to the end of Shah AbbasI and the Guilan very share in that was producted. this research purpose and the main question is analyze and explain the role Guilan silk in the trade economic and changes political and economic Safavid period to the end Shah AbbasI . this research seeks to answer the hypothesis that, silk as a strategic economy commodity, under the Safavid was an important and Guilan had a decisive role in this regard. Research findings indicate that in spite of commercial and industrial applications silk, mostly in the form of trade was used, And Guilan for mass production and high quality silk, that have indispensable role in attracting European markets and businesses . This resulted in was Propel Iran and Guilan to the circuit capitalist global trade. The silk production could not have a major change in the economy and growthGuilan, especially during Shah AbbasI. For further was as an economic good controlled, serve to royal despotism and the central system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid
  • Guilan
  • Shah AbbasI
  • Silk
  • trade and political economy