بازتاب تعاملات فکری اندیشه گران در خصوص آموزش زنان در دوره پهلوی اول مبتنی بر سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی داراب

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تعاملات فکری اندیشه گران دوره پهلوی اول در خصوص آموزش زنان بر اساس سه نشریه عالم نسوان ،شفق سرخ واطلاعات می پردازد . این پژوهش که براساس روش پژوهش های تاریخی صورت پذیرفته است در صدد پاسخگویی به این پرسش است که چالش ها ی فکری نخبگان دوره پهلوی اول در مبحث زنان چه بوده وانعکاس آن در جراید آن عصر چه تاثیری بر وضعیت آموزشی وفعالیتهای فرهنگی واجتماعی آنان گذاشته است. واژگان کلیدی:آموزش زنان،پهلوی اول،عالم نسوان،شفق سرخ،اطلاعات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflection of perception exchanges among Intellectuals on education of women During Pahlavi I era based on three publications: Alam Nesvan, Shafagh Sorkh, and Ettelaat.

نویسنده [English]

  • zahra hamedi
چکیده [English]

The present research analyzes the exchange of perceptions among Intellectuals during Pahlavi I in regards to women's education based on three publications: Alam-e- Nesvan, Shafagh-e- Sorkh, and Ettellat. This research which is done based upon historical researches attempts to answer what challanges were faced on the topic of women by elites of Pahlavi I era, and its reflection in the press of that period had what impact on their social, cultural, and educational status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Education of Women
  • Pahlavi I
  • Alam-e-Nesvan
  • Shafagh-e- Sorkh
  • Ettelaat