داوران نشریه تاریخ اسلام و ایران درسال 1400

داوران نشریه تاریخ اسلام و ایران در سال 1400

ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

Publons

1)        

حسین آبادیان

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

2)        

فهیمه ابراهیمی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه علامه طباطبایی

 

3)        

نزهت احمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

4)        

فاطمه اروجی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

5)        

محبوبه اسماعیلی

مربی

تاریخ اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

 

6)        

سوسن اصیلی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

7)        

عفت السادات افضل طوسی

استاد

پژوهش هنر

دانشگاه الزهراء(س)

 

8)        

امیر اکبری

استادیار

تاریخ اسلام

واحدجامع بجنورد

 

9)        

زهرا الهوئی نظری

استادیار

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

10)     

حسن الهیاری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

Publons

11)     

محمدتقی امامی خوئی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد واحد یادگار امام

 

12)     

محمد تقی ایمان پور

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

13)     

علی بابایی سیاب

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه بین المللی امام خمینی

Publons

14)     

احمد بادکوبه

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

 

15)     

محمدرضابارانی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

16)     

حسن باستانی راد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

17)     

حسین بارانی

دانشیار

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

دانشگاه بیرجند

Publons

18)     

علی بحرانی پور

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

19)     

شهلا بختیاری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

20)     

محمود براتی خوانساری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه اصفهان

 

21)     

صفورا برومند

دانشیار

تاریخ ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

22)     

عباس برومند اعلم

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

 

23)     

محسن بهرام نژاد

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 

24)     

روح الله بهرامی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه رازی

 

25)     

محسن بهشتی سرشت

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

26)     

مسعود بیات

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه زنجان

 

27)     

حمیدرضا پاشازانوس

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

28)     

صالح پرگاری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خوارزمی

 

29)     

عباس پناهی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه گیلان

Publons

30)     

غفار پوربختیار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

 

31)     

سهیلا ترابی فارسانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

Publons

32)     

    هدیه تقوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

33)     

علی اکبر جعفری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

34)     

غلامرضا جلالی

دکتری تخصصی

تاریخ

مرکز آستان قدس رضوی

 

35)     

شهرام جلیلیان

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

36)     

شهناز جنگجو قولنجی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

37)     

رقیه جوادی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

مدرس دانشگاه یاسوج

 

38)     

محمدجعفر چمنکار

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

 

39)     

امیرحسین حاتمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین الملی امام خمینی(ره)

 

40)     

زهرا حامدی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

 

41)     

اسماعیل حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

42)     

پرویز حسین طلائی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

43)     

سید توفیق حسینی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

44)     

مرضیه حسینی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

45)     

حسن حضرتی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تهران

 

46)     

سهم الدین خزائی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه لرستان

Publons

47)     

سیداحمدرضا خضری

استاد

تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه تهران

 

48)     

مجتبی خلیفه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

49)     

محسن خلیلی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

50)     

حسن دارابی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانشگاه تهران

Publons

51)     

حمیدرضا دالوند

استادیار

فرهنگ وزبان های ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 

52)     

رضا دشتی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

 

53)     

 نیره دلیر       

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

54)     

مرتضی دهقان نژاد

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

55)     

طهماسب محتشم دولتشاهی

استاد

اقتصاد

پژوهشگر

 

56)     

مصطفی دولتیار

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه وزارت امور خارجه

 

57)     

ولی دین پرست

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

58)     

نگار ذیلابی

استادیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

 

59)     

سجاد راعی گلوجه

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

اداره کل پژوهش و اسناد ریاست جمهوری

 

60)     

عبدالمهدی رجایی

دکتری تخصصی

تاریخ محلی

دانشگاه اصفهان

 

61)     

مرتضی رسولی پور

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

62)     

رحیم رضایی

دکترای تخصصی

جغرافیا

دانشگاه دولتی باکو

 

63)     

ابوالفضل رضوی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خوارزمی

 

64)     

قنبرعلی رودگر

استادیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

65)     

محمد زرنگ

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه امام علی(ع)

 

66)     

روزبه زرین کوب

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه تهران

 

67)     

حسن زندیه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

68)     

محسن سراج

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهکشده امام خمینی

 

69)     

محمد سلماسی زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

70)     

سعید سلیمانی

دکتری تخصصی

سکه شناسی

پژوهشگر

 

71)     

اسماعیل سنگاری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه اصفهان

Publons

72)     

محمدرضا سوداگر

استادیار

پژوهش هنر

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

73)     

کشواد سیاهپور

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه یاسوج

 

74)     

هدی سیدحسین زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

75)     

پریسا شادقزوینی

دانشیار

فلسفه و علوم هنری گرایش نقاشی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

76)     

سیدعلاءالدین شاهرخی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

 

77)     

علی شجاعی اصفهانی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه هنر اصفهان

 

78)     

سیدحسن شجاعی دیوکلائی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه مازندران

Publons

79)     

محبوبه شرفی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی،واحد یادگار امام شهرری

 

80)     

جواد شکاری نیری

دانشیار

مرمت و احیای بناهای تاریخی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

81)     

حسن شکرزاده

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

82)     

اسماعیل شمس

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه علامه طباطبایی

 

83)     

محمدامیر شیخ نوری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

84)     

مقصودعلی صادقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

 

85)     

شهرزاد صالحی پور

استادیار

نگارگری- نقاشی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

86)     

اکبرصبوری

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

 

87)     

ناصر صدقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

88)     

عبداله صفرزائی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ولایت

 

89)     

علی ططری

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد

 

90)     

بهروز طیرانی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

91)     

سمیه عباسی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

92)     

محمد جواد عبدالهی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

93)     

رسول عربخانی

دکتری تخصصی

تاریخ عثمانی

دانشگاه آنکارا

 

94)     

حسین عزیزی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

 

95)     

محمدرضا علم

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

96)     

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

 

97)     

زینب علیزاده جورکویه

دکتری تخصصی

تاریخ اسلام

دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

 

98)     

علی غلامی دهقی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

99)     

فرزانه فرخ فر

استادیار

پژوهش هنر

دانشگاه نیشابور

 

100)  

فهیمه فرهمند پور

استادیار

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

 

101)  

عبداله فرهی

دکتری تخصصی

تاریخ  اسلام

دانشگاه مذاهب اسلامی

 

102)  

مجید فروتن

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه همدان

 

103)  

سیمین فصیحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

104)  

حجت فلاح توتکار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

105)  

کیومرث فیضی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

106)  

مهرداد قدرت دیزجی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

Publons

107)  

پروین قدسی زاد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشنامه جهان اسلام

 

108)  

عباس قدیمی قیداری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

 

109)  

محمدعلی کاظم بیگی

دانشیار

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانشگاه تهران

 

110)  

علی کالیراد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

 

111)  

مسعود کثیری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

 

112)  

یونس کرامتی

استادیار

تاریخ علم دوره اسلامی

دانشگاه تهران

 

113)  

بهزاد کریمی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه میبد

 

114)  

سعیده لطفیان

استاد

علوم سیاسی

 دانشگاه تهران

 

115)  

ذکرالله محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

116)  

محمد محمود هاشمی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

117)  

ابراهیم مشفقی فر

استادبازنشسته

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه امام حسین(ع)

 

118)  

مجید معارف

استاد

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه تهران

 

119)  

ربابه معتقدی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

 

120)  

علیرضا ملایی توانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

121)  

الهام ملک زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

122)  

مهرداد ملک زاده

استادیار

باستان شناسی

پژوهشکده  باستان‌شناسی

 

123)  

اصغر منتظرالقائم

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

 

124)  

فریبا مهرمند

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

125)  

مسعود موسوی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

126)  

جواد موسوی دالینی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

Publons

127)  

ابراهیم موسی پور بشلی

دکترای تخصصی

تاریخ اجتماعی

بنیاد دائره المعارف اسلامی

 

128)  

محمدسرورمولایی

استادبازنشسته

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

 

129)  

علی اصغرمیرزایی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه اراک

 

130)  

فرشید نادری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

131)  

علی ناظمیان فرد

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی   

دانشگاه فردوسی مشهد

 

132)  

زهرا نادی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

133)  

مصطفی نامداری منفرد

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

مدرس مدعو دانشگاه یاسوج

 

134)  

لیلا نجفیان رضوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

135)  

سیروس نصراله زاده

دانشیار

فرهنگ و زبان‌های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

136)  

مرتضی نورائی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

      Publons

137)  

جمشید نوروزی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

 

138)  

مریم نوری امیرآبادی

دکتری تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

 

139)  

جواد نیستانی

استاد

باستان شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

140)  

احسان هوشمند

دکتری تخصصی

تاریخ – مردم شناس

آموزش و پرورش

 

141)  

نفیسه واعظ

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

Publons

142)  

لیلا ورهرام

دکتری تخصصی

زبان­های باستانی

دانشگاه تهران

 

143)  

محترم وکیلی سحر

دانشجوی دکترا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

Publons

144)  

علیمحمد ولوی

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

145)  

یاسمن یاری

پژوهشگر پسا دکتری

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

 

146)  

شهرام یوسفی فر

استاد

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Publons