دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
شورش هُورآمان در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار (1284 - 1286ق)
شورش هُورآمان در عصر ناصرالدین‌شاه قاجار (1284 - 1286ق)

مظهر ادوای؛ هادی وکیلی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 5-39

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2213

چکیده
  چکیده ناحیۀ هورامان در غرب کردستان از سدۀ 4ق تا پایان سدۀ 12ق توسط حُکام محلی این ناحیه و تحت نظارت مستقیم حکومت‌ مرکزی ایران اداره می‌شده است. با شروع سدۀ 13ق شاهان قاجار بی‌توجه به این مسألۀ و همچنین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی
واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی

ابراهیم رایگانی؛ مهدی موسوی کوهپر؛ جواد نیستانی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 41-64

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2214

چکیده
  چکیده ارجان یکی از مهمترین کوره‌های ایالتی دوره ساسانی در جنوب‌غربی ایران بود که در دوران اسلامی نیز رشد و گسترش مضاعفی یافت. سلسله‌هایی چون صفاریان، آل‌بویه، سلجوقیان و اتابکان براین منطقه حکمرانی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مناسبات سامانیان با خلافت عباسی و عوامل مؤثر بر آن
مناسبات سامانیان با خلافت عباسی و عوامل مؤثر بر آن

محسن رحمتی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 65-98

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2215

چکیده
  در آغاز قرن سوم با موافقت خلافت عباسی، خاندان دهقانی سامانی، بر نواحی مرزی قلمرو اسلامی در شرق ماوراء النهر مسلط شده و به تدریج بر دامنه قدرت و قلمرو آن اقزوده شد تا اینکه همه نواحی شرقی قلمرو اسلامی از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پژوهشی در اصول و تکنیک‌های جراحی دهان و دندان در دورۀ اسلامی (از قرن سوم تا دوازدهم هجری)
پژوهشی در اصول و تکنیک‌های جراحی دهان و دندان در دورۀ اسلامی (از قرن سوم تا دوازدهم هجری)

سید ماهیار شریعت پناهی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 99-142

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2216

چکیده
  دانش جرّاحی یکی از فرازهای مهمّ تاریخ طبّ اسلامی است. در میان اندام‌های مختلف، بخش جراحیهای دهان نیز به دلیل ظرافت و حساسیت زیاد اندامهایش، نیاز به شناخت، تخصص و تجربه بالینی زیادی دارد. با بررسی تالیفات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان
پیوند خوشنویسی و تشیع در عصر تیموریان

وحید عابدین پور؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ فریدون اللهیاری

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 143-170

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2217

چکیده
  چکیده تیموریان سلسله ای ترکی – مغولی هستند که در فاصله سالهای ( 913- 771 ق ) عموماً در نواحی ماوراءالنهر و ایران حاکمیت داشتند . تجربه همزمان زندگی یکجانشینی و کوچ نشینی در الوس جغتای و آسیای مرکزی باعث ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نسبت حاکمیت سیاسی وحیات اقتصادی دردوره اول حکومت صفویه(907-996ه ق)
نسبت حاکمیت سیاسی وحیات اقتصادی دردوره اول حکومت صفویه(907-996ه ق)

احمد عقیلی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 171-213

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2218

چکیده
  شکوفایی ورونق اقتصادی جامعه نقش عمده ای در تعیین مسیر تحولات تاریخی و حرکت جامعه به سوی پیش رفت ایفا می کند. پیوند ناگسستنی اقتصاد با دیگر مسائل، عامل تأثیر گذار بر این حرکت بوده است. رویکرد این پژوهش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وقایع کرمان و بازتاب آن در انقلاب مشروطه(1324—1323ق)
بسترهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وقایع کرمان و بازتاب آن در انقلاب مشروطه(1324—1323ق)

محمد مهدی مرادی خلج؛ رضا صحت منش

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 215-246

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2221

چکیده
  چکیده در سال 1323ق. در کرمان حوادثی روی داد که منجر به کشته شدن عده‌ای از اهالی کرمان شد. چوب خوردن حاج میرزا محمد رضا تاثیرگذارترین حادثه از این وقایع بود و متاثر از آن دو تن از حکام کرمان برکنار شدند. با ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سادات لاله تبریز در گذار به عصر صفوی
سادات لاله تبریز در گذار به عصر صفوی

محمد تقی مشکوریان؛ علی اکبر جعفری

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 247-272

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2219

چکیده
  شروع حکمروائی صفویه بیش‌تر با نظر به رسمیت یافتن تشیع، تمرکز و یکدست شدن حاکمیت سیاسی و درگیری با عثمانی و ازبکان مورد مطالعه قرار می‌گیرد. اما افراد و گروه‌های مختلفِ درون قلمرو صفوی، چگونه با شرایط ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جغرافیای تاریخی ماد بعد از تشکیل پادشاهی و گسترش آن(612 – 550ق.م)
جغرافیای تاریخی ماد بعد از تشکیل پادشاهی و گسترش آن(612 – 550ق.م)

کاظم ملازاده؛ معصومه طاهری دهکردی

دوره 25، شماره 28 ، اسفند 1394، صفحه 273-300

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2220

چکیده
  پادشاهی ماد علی‌رغم فرصت اندک تاریخی منشاء تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. متاسفانه در ارتباط با جنبه‌های مختلف این پادشاهی ابهامات اساسی وجود دارد به گونه‌ای که تعدادی از پژوهشگران منکر وجود ...  بیشتر