باسلام

به اطلاع کلیه مخاطبان نشریه تاریخ اسلام و ایران میرساند نشریه تاریخ اسلام و ایران در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  سال 1401 موفق به کسب رتبه الف شد.