ردیف

نام داور

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

محل خدمت

1)      

آمنه ابراهیمی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

محقق دانشنامه

2)      

محمد امیر احمدزاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

3)      

عباس احمدوند

دانشیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

4)      

نزهت احمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

5)      

حمید احمدی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

6)      

حسن اسدی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه محقق اردبیلی

7)      

مهران اسماعیلی

استادیار

تاریخ تمدن اسلامی و ملل اسلامی- فقه سیاسی

دانشگاه شهید بهشتی

8)      

سوسن اصیلی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

9)      

احسان افکنده

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه شهید بهشتی

10)    

مرتضی اکبری

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه ایلام

11)    

محمد الله اکبری

استادیار

تاریخ اسلام

جامعه المصطفی

12)    

محمد حسن الهی زاده

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه بیرجند

13)    

فریدون اله یاری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

14)    

محسن الویری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه باقر العلوم

15)    

محمد تقی ایمان پور

استاد

تاریخ ایران باستان

دانشگاه فردوسی مشهد

16)    

منصوره اعظم آزاده

دانشیار

جامعه شناسی

دانشگاه الزهراء(س)

17)    

علی بابایی سیاب

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

پژوهشگر

18)    

احمد بادکوبه

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

19)    

محمدرضابارانی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

20)    

حسین بارانی

دانشیار

مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف

دانشگاه بیرجند

21)    

حسن باستانی راد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

22)    

فاطمه بختیاری

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

23)    

شهلا بختیاری

دانشیا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

24)    

صفورا برومند

دانشیار

تاریخ ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

25)    

عباس برومند اعلم

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

26)    

محسن بهرام نژاد

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

27)    

روح الله بهرامی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه رازی

28)    

هانیه بیک

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

پژوهشگر

29)    

رضا بیگدلو

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم اجتماعی

30)    

غلامعلی پاشازاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

31)    

حمیدرضا پاشازانوس

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

32)    

مهدیه پاکروان

دانشجوی دکترا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

33)    

محسن پرویش

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

34)    

عباس پناهی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه گیلان

35)    

غفار پوربختیار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

36)    

نصراله پور محمدی املشی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

37)    

سهیلا ترابی فارسانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

38)    

پروین ترکمنی آذر

استاد

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

39)    

علی اکبر تشکری بافقی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه یزد

40)    

هدیه تقوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

41)    

جهانبخش ثواقب

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

42)    

فاطمه جان احمدی

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه تربیت مدرس

43)    

علی اکبر جعفری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

44)    

حجت الله جودکی

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

پژوهشگر

45)    

محمدجعفر چمنکار

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه ارومیه

46)    

مجید حاجی تبار

دکترای تخصصی

باستان شناسی

پژوهشگر

47)    

زهرا حامدی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

48)    

رضا حبیبی نژاد

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه پیام نور ماهشهر

49)    

اسماعیل حسن زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

50)    

عطاءالله حسنی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

51)    

سید توفیق حسینی

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه الزهراء(س)

52)    

سلیمان حیدری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

53)    

مجتبی خلیفه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

54)    

محسن خلیلی

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه فردوسی مشهد

55)    

سجاد دادفر

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه رازی

56)    

ابوالقاسم دادور

استاد

پژوهش هنر

دانشگاه الزهراء(س)

57)    

حمیدرضا دالوند

استادیار

فرهنگ وزبان های ایران باستان

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

58)    

زهرا دستان

استادیار

تاریخ هنر چین باستان

پژوهشکده هنر

59)    

محمد دشتی

استادیار

تاریخ اسلام

جامعه المصطفی العالمیه- قم

60)    

ابوالفضل دلاوری

استاد

علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبایی

61)    

بشری دلریش

استادیار بازنشسته

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اراک

62)    

نیره دلیر

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

63)    

محمدحسن رازنهان

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خوارزمی

64)    

سجادراعی گلوجه

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

اداره کل پژوهش و اسناد ریاست جمهوری

65)    

محسن رحمتی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه لرستان

66)    

گودرز رشتیانی

استادیار

جهان- قفقاز

دانشگاه تهران

67)    

مهدی رفعتی پناه

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)

68)    

محمدعلی رنجبر

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

69)    

قنبرعلی رودگر

استادیار

تاریخ تمدن و ملل اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

70)    

جمشید روستا

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

71)    

حکمت اله ریاحی

استادیار

فلسفه (حکمت متعالیه) و کلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

72)    

علی زارعی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه بیرجند

73)    

عباس زارعی مهرورز

استادیار

علوم اجتماعی

دانشگاه بوعلی سینا

74)    

سارا زبان فهم نصیری

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

75)    

مجتبی زروانی

استاد

ادیان و عرفان تطبیقی

دانشگاه تهران

76)    

روزبه زرین کوب

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه تهران

77)    

حسین زرینی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

78)    

حسن زندیه

ستادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تهران

79)    

حبیب الله سعیدی نیا

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه خلیج فارس

80)    

حسین سلطان زاده

دانشیار

معماری و شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

81)    

محمد سلماسی زاده

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

82)    

سعید سلیمانی

دکترای تخصصی

سکه شناسی

پژوهشگر

83)    

اسماعیل سنگاری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه اصفهان

84)    

هدی سید حسین زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

85)    

مظفر شاهدی

دکترای تخصصی

تاریخ انقلاب اسلامی

پژوهشگر

86)    

محبوبه شرفی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) شهر ری

87)    

جواد شکاری نیری

دانشیار

مرمت و احیای بناهای تاریخی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

88)    

حسن شکرزاده

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

89)    

اسماعیل شمس

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

دایره المعارف بزرگ اسلامی

90)    

محمدامیر شیخ نوری

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

91)    

مرتضی شیرودی

دانشیار

علوم سیاسی

پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

92)    

زهره شیرین بخش

- دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

بنیاد ایرانشناسی

93)    

مقصودعلی صادقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

94)    

اصغر صارمی شهاب

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

95)    

ناصر صدقی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

96)    

مینا صفا

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

97)    

سعید طاوسی مسرور

استادیار

فلسفه و کلام

دانشگاه علامه طباطبایی

98)    

غلامرضا ظریفیان

استادیار بازنشسته

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

99)    

مریم عابدینی مغانکی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

100)                   

باقرعلی عادلفر

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

101)                   

محمد جواد عبدالهی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

102)                   

علیرضا عسکری چاوردی

دانشیار

باستان شناسی

دانشگاه شیراز

103)                   

نرگس علیپور

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

104)                   

علی اکبر علیخانی

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه تهران

105)                   

زهرا علیزاده بیرجندی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بیرجند

106)                   

زینب علیزاده جورکویه

دکترای تخصصی

تاریخ  اسلام

دانشگاه فرهنگیان

107)                   

کلثوم غضنفری

استادیار

تاریخ ایران باستان

دانشگاه تهران

108)                   

شهرام غلامی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه فرهنگیان

109)                   

سیده سوسن فخرایی

استادیار

تاریخ  اسلام

دانشگاه پیام نور

110)                   

فریده فرزی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

111)                   

محمد فرهادی

دکترای تخصصی

علوم سیاسی

دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان

112)                   

فهیمه فرهمند پور

استادیار

تاریخ  اسلام

دانشگاه تهران

113)                   

سیمین فصیحی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

114)                   

حجت فلاح توتکار

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

115)                   

پروین قدسی زاد

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

دانشنامه جهان اسلام

116)                   

عباس قدیمی قیداری

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

117)                   

حنیف قلندری

استادیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

118)                   

زهرا قنبری

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه پیام نور

119)                   

سمیه کریمی

دکترای تخصصی

جامعه شناسی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

120)                   

علیرضا کریمی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه تبریز

121)                   

منصوره کریمی قهی

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

122)                   

حسین کوهستانی اندرزی

استادیار

باستان شناسی

دانشگاه بیرجند

123)                   

جمشید کیان فر

-

نسخ خطی

پژوهشگر

124)                   

فرزانه گشتاسب

دکترای تخصصی

فرهنگ و زبان های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

125)                   

محسن لطف آبادی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

126)                   

محبوبه مباشری

دانشیار

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه الزهراء(س)

127)                   

ذکرالله محمدی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه الزهراء(س)

128)                   

امین محمدی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

129)                   

محمد محمودپور

دکترای تخصصی

جغرافیا

دانشنامه جهان اسلام

130)                   

محمد مهدی مرادی خلج

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه شیراز

131)                   

علی مرشدی زاد

دانشیار

علوم سیاسی

دانشگاه شاهد

132)                   

ابراهیم مشفقی فر

استادبازنشسته

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه امام حسین(ع)

133)                   

حسین مصباحیان

استادیار

فلسفه

دانشگاه تهران

134)                   

ربابه معتقدی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

135)                   

محسن معصومی

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

136)                   

کاظم ملازاده

دانشیار

باستان شناسی

دانشگاه بوعلی سینا

137)                   

علیرضا ملایی توانی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

138)                   

الهام ملک زاده

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

139)                   

اصغر منتظرالقائم

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه اصفهان

140)                   

سید مسعود موسوی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشکده مطالعات راهبردی

141)                   

سید جمال موسوی

دانشیار

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

دانشگاه تهران

142)                   

سید یعقوب موسوی

دانشیار

جامعه شناسی

دانشگاه الزهراء(س)

143)                   

ابراهیم موسی پور بشلی

دکترای تخصصی

تاریخ اجتماعی

بنیاد دائره المعارف اسلامی

144)                   

زهرا نادی

-

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

145)                   

طاهره ناصری

دکترای تخصصی

تاریخ اسلام

پژوهشگر

146)                   

مصطفی نامداری منفرد

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

مدرس مدعو دانشگاه یاسوج

147)                   

لیلا نجفیان رضوی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه فردوسی مشهد

148)                   

مرتضی نورایی

استاد

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه اصفهان

149)                   

جمشید نوروزی

دانشیار

تاریخ ایران اسلامی

گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

150)                   

مریم نوری امیرآبادی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

151)                   

نفیسه واعظ

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

152)                   

مهدی وزینی افضل

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه جیرفت

153)                   

علی وشمه

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

154)                   

محترم وکیلی سحر

دانشجوی دکترا

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

155)                   

علیمحمد ولوی

استاد

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

156)                   

جواد هروی

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه آزاد تهران علوم و تحقیقات

157)                   

ویدا همراز

استادیار

تاریخ ایران اسلامی

دانشگاه صدا و سیما

158)                   

سیاوش یاری

دانشیار

تاریخ اسلام

دانشگاه ایلام

159)                   

یاسمن یاری

پژوهشگر پسا دکتری

تاریخ اسلام

دانشگاه الزهراء(س)

160)                   

جمیله یوسفی

دکترای تخصصی

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگر

161)                   

عثمان یوسفی

استادیار

تاریخ اسلام

دانشگاه مذاهب اسلامی

162)                   

شهرام یوسفی فر

استاد

تاریخ ایران اسلامی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی