بازکاوی موضع معصومین (ع) دربرابر غلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

چکیده قریب به هزار و پانصد سال تاریخ اسلام ، بیانگر آسیب های فراوانی است که به خاطر غالیان و رواج اندیشه های غالیانه ، متوجه این دین شده است . اینکه غلو چیست و شاخصه های آن کدامند بحث ها و چالش های فراوانی را باعث شده و می شود . از جمله بهترین افرادی که می توانند شاخصه های دقیقی برای این پدیده حساس دینی مشخص و نحوه برخورد با آن را تعیین کنند، معصومین (ع) می باشند . ایشان در خصوص ورود اندیشه های غالیانه در بدنه جامعه شیعی ، در کلام و رفتار واکنش هایی نشان داده اند که با تکیه بر مجموعه این رهنمودها ، می توان به شاخصه هایی برای تمییزگفتمان غلو ونفوذ آن در منابع شیعه ، دست یافت . گونه شناسی غلو به اعتبار قضاوتهای معصومین (ع) در خصوص اندیشه های غالیانه در امامت و حساسیت های نظری و عملی ایشان از جمله مباحثی است که درمقاله حاضر مورد توجه قرارگرفته است . روایاتی که از غالیان به عنوان بدترین مردم یاد کرده اند یا از برابری غلو با کفر ، شرک ، ضلالت و گمراهی سخن گفته اند حساسیت نسبت به این پدیده را ، نشان می دهد . در این پژوهش با استفاده از روش نظریه زمینه ای (بنیادی ) با رویکردی توصیفی از طریق کدگذاری ، مقوله بندی داده ها و مقایسه مقوله ها و مضامین نسبت به یافتن شاخصه ها ی غلو در سنت و سیره معصومین (ع) و تبیین نوع واکنش ایشان، اقدام شده است . داده ها در دو جدول مهم ساماندهی شده که نتیجه آن می تواند زمینه سازی برای تولید فرهنگ مبارزه با غلو در ابعاد مختلف ، باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scrutiny of Infallible Imams' Position Against Exaggeration

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Valavi
  • Tahereh Naseri
چکیده [English]

Abstract Nearly a thousand and five hundred years of history of Islam, reflects a lot of damage due to exaggerators and the spreading of exaggerated ideas that has found this religion. What is exaggeration and what are its features, is and will be causing a lot of controversies and challenges. The most appropriate people who can identify this phenomenon are infallible Imams. They have shown word and behavior reactions according to entry of exaggerated ideas within the Shi’ite community that with relying on these guidelines, we can obtain criteria for recognition of exaggerated discourse and the influence of it on the Shi’ite sources. Typology of exaggeration with regards to infallible’s judgement and theoretical and practical sensitivity of them about exaggerated ideas in Imamate is one of many subjects that have been taken into consideration in this research. Sensitivity of this phenomenon is shown in narratives that speaks of exaggerators as the worst people or describes equality of exaggeration with atheism, idolatry and obliquity. In this study, using Grounded Theory with descriptive approach through coding, categorization and comparison of data and contents has been acted upon to find exaggeration features and to show reaction to them. The result of such research has been organized in two important tables which can lead to production of a culture that opposes exaggeration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Scrutiny
  • Tradition and Manner of Infallible Imams
  • Exaggeration
  • exaggerated features