دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
صورت‌بندی تأثیرات معروف و منکر در تاریخ سیاسی معتزله
صورت‌بندی تأثیرات معروف و منکر در تاریخ سیاسی معتزله

علی آقاجانی

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21546.1737

چکیده
  جایگاه راهبردی معروف و منکر در کلام سیاسیِ معتزله به گونه‌ای که امامت ذیل آن قرار می‌گیرد و تأثیرات ژرفی بر تاریخ سیاسی این گروه گذاشته است. مقاله حاضر با بهره‌گیری از چارچوب نظری مبتنیِ بر گونه‌شناسی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازاندیشی فلسفة تاریخ در تفکر علم‌الأسمایی تاریخی؛ تبیین حکمت تاریخ از منظر فردید
بازاندیشی فلسفة تاریخ در تفکر علم‌الأسمایی تاریخی؛ تبیین حکمت تاریخ از منظر فردید

محمد مسعود آقایی؛ ابوالحسن فیاض انوش؛ سید اصغر محمودآبادی

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22051/hii.2019.23808.1880

چکیده
  فردید فلسفه تاریخِ مدنظرِ خود را علم­الاسماء تاریخی نام می­نهد. در تفکر فردید اندیشة تاریخی که حاصل تجلّی و غیاب اسماءالله در عرفان ابن‌عربی ــ آن­گونه که در کتاب فصوص‌الحکم و در آثار شارحان او ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی مناسبات علی اکبر داور با پهلوی اول
واکاوی مناسبات علی اکبر داور با پهلوی اول

یعقوب تابش

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 53-77

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21352.1729

چکیده
  به‌کارگیری کارگزاران آشنا با ساختارهای حکومتی جدید یکی از نیازهای مبرم حکومت پهلوی اول بود. یکی از کارگزارانی که نقش مهمی در دگرگونی‌های ساختاری در این زمان داشت، علی­اکبر داور بود، تکاپوهای پانزده‌سالۀ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأملی در مفهوم جغرافیایی ایالت و شهر جیرفت در دوران اسلامی؛ از سده‌های نخستین تا اوایل سدۀ هشتم هجری
تأملی در مفهوم جغرافیایی ایالت و شهر جیرفت در دوران اسلامی؛ از سده‌های نخستین تا اوایل سدۀ هشتم هجری

میثم شهسواری

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 79-100

https://doi.org/10.22051/hii.2019.23140.1843

چکیده
  در منابع و متون کهن اعم از تاریخی و جغرافیایی به شهر جیرفت اشاره­ هایی اندک اما معتنابه شده است. اگر چه این مقدار به درک کامل و حتی ناقصی از اوضاع و شرایط این شهر در گذشته نمی ­انجامند اما دربر دارندۀ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی نظریِ مفهوم «هنرِ شیعی» با تأکید بر مطالعة رویکردهای شیعی در معماری عصر تیموری
بررسی نظریِ مفهوم «هنرِ شیعی» با تأکید بر مطالعة رویکردهای شیعی در معماری عصر تیموری

وحید عابدین پور؛ معصومه سمائی

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21733.1762

چکیده
  سیاست تسامح‌گرایانة دولتمردان تیموری، پیوند تشیع با جریان تصوف و تلاش شیعیان به‌ویژه بعد از سقوط خلافت عباسی زمینه‌ای را فراهم ساخت تا مذهب تشیع در عصر تیموریان (771- 913ق) در ابعاد مختلف رشد پیدا کند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری
بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری

محمد عباسی؛ عبدالرفیع رحیمی؛ حجت فلاح توتکار؛ حسین آبادیان

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21569.1739

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پاسخ به پرسش‌های متنوع دربارة علل بروز قحطی و بحران نان در دورة مظفری، این فرضیه را مطرح می‌نماید که علاوه بر خشکسالی و ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
الکسی پترویچ یرملوف و مدیریت استعمار تزاری در جنوب قفقاز (1231/1816-1242/1827)
الکسی پترویچ یرملوف و مدیریت استعمار تزاری در جنوب قفقاز (1231/1816-1242/1827)

جواد مرشدلو

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22314.1783

چکیده
  اشغال نظامی تفلیس و ولایات ایرانیِ آن سوی ارس در ربع نخست سدة سیزدهم/نوزدهم گام نخست روسیة تزاری در جهت تأسیس یک نظم جدید استعماری در جنوب قفقاز بود. این نظم جدید استعماری، زمینه‌ای فراهم کرد که در بستر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سیاست‌‌های نوگرایانه دولت پهلوی در ساختار شهری و تاثیر آن بر بافت تاریخی بین سالهای 1304 – 1340 شمسی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد)
سیاست‌‌های نوگرایانه دولت پهلوی در ساختار شهری و تاثیر آن بر بافت تاریخی بین سالهای 1304 – 1340 شمسی (مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر یزد)

مهدی وزینی افضل

دوره 29، شماره 42 ، شهریور 1398، صفحه 173-197

https://doi.org/10.22051/hii.2019.20044.1628

چکیده
  به چالش کشیده‌شدن چارچوب‌های قدرت سیاسیِ کهن در انقلاب مشروطه، منجر به تحولات عدیده در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی ایران شد که بخشی از نوگرایی و نوزایی آن، تشکیلات شهری را نشانه رفت. این پژواکِ تجددگرایی، ...  بیشتر