دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
استناد به گزارش (نقل) و اصل مسئلگی (با تأکید بر متون تاریخی دینی)
استناد به گزارش (نقل) و اصل مسئلگی (با تأکید بر متون تاریخی دینی)

محمدحسن احمدی

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22051/hii.2019.28206.2112

چکیده
  استدلال (استناد) به گزارش­های تاریخی، مهم‌ترین رکن روشی در الهیات تاریخی است که فضای اصلی این مقاله، ناظر به آن شکل گرفته است. واقعیت آن است که مقولۀ استدلال و استناد در الهیات تاریخی، نیازمند روش است، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
وجه جنسیتی گفتمان دولت- ملت رضاشاه و تأکید بر ارزشمندی نقش خانگی زنان
وجه جنسیتی گفتمان دولت- ملت رضاشاه و تأکید بر ارزشمندی نقش خانگی زنان

مرضیه حسینی؛ سیمین فصیحی

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 29-51

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21009.1697

چکیده
  نوشتار حاضر با نگاهی به ابعاد مختلف طرح بیداری زنان در دورۀ رضاشاه، در پی پاسخ به این سؤال است که چرا در این دوره با وجود ادعای دولت مبنی بر رهایی و آزادی زنان از طریق فرایند نوسازی و تجدد، همچنان بر ارزشمندی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش سیاست های تأمین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت‌خیز خوزستان مطالعۀ موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش)
نقش سیاست های تأمین مسکن در نارضایتی کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در مناطق نفت‌خیز خوزستان مطالعۀ موردی: از آغاز کشف نفت تا ملی شدن صنعت نفت (1287-1330ش)

کاوه رستم پور

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 53-78

https://doi.org/10.22051/hii.2019.21648.1743

چکیده
  در میان عوامل درونی ایجاد نارضایتی­های کارگران از شرکت نفت انگلیس و ایران، موضوع تأمین مسکن نقش مهمی داشته است؛ زیرا علاوه بر تأمین سرپناه، هویت کارکنان شرکت و خانوادۀ آنها را نیز تشکیل می­داد. با ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیر ساختار مطلقۀ شبه‌مدرن دولت پهلوی بر پیدایش بحران محیط زیستی در ایران (مطالعۀ موردی: آلودگی هوا)
تأثیر ساختار مطلقۀ شبه‌مدرن دولت پهلوی بر پیدایش بحران محیط زیستی در ایران (مطالعۀ موردی: آلودگی هوا)

مهدی رفعتی پناه مهرآبادی

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 79-100

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22333.1785

چکیده
  مفهوم «حفاظت محیط‌زیست» مفهومی مدرن به حساب می‌آید که با توجه به زادگاهش -غرب- دارای مبادی و مبانی معرفتی و فکری خاصی است که آن را به مثابه مسأله‌ای اجتماعی و برآمده از جنبش‌های اجتماعی معرفی می‌کند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تشکیلات اداری جواهرات سلطنتی در دورۀ صفویه
تشکیلات اداری جواهرات سلطنتی در دورۀ صفویه

سید مسعود سید بنکدار

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22294.1781

چکیده
  خزانه‌های آنها جمع‌آوری می‌شد. در همین راستا، تشکیلات نسبتاً منظمی برای حفظ و نگهداری این گنجینه‌ها در این دربارها به وجود می‌آمد؛ که درون این تشکیلات، کارگاه‌هایی برای ساخت و پرداخت جواهرات تازه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی عوامل و چگونگی احیا و رونق صنعت فرش در دورۀ قاجار
بررسی عوامل و چگونگی احیا و رونق صنعت فرش در دورۀ قاجار

پوران طاحونی؛ مصطفی ملایی

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 127-148

https://doi.org/10.22051/hii.2019.23655.1863

چکیده
  صنعت فرش در ایران از پیشینه و قدمت طولانی برخوردار است، اما در دورۀ قاجار (نیمۀ دوم قرن سیزدهم قمری/ نوزدهم میلادی) تحت ‌تأثیر عواملی چون آشنایی و علاقه­مندی تجار و مردم اروپا نسبت به فرش ایران و تقاضای ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیر ناپایداری سیاسی بر مفاسد اجتماعی قاضیانِ ایران در قرن هشتم قمری براساس متون منظوم
تأثیر ناپایداری سیاسی بر مفاسد اجتماعی قاضیانِ ایران در قرن هشتم قمری براساس متون منظوم

محسن لطف آبادی؛ اللهیار خلعتبری؛ عطالله حسنی

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 149-171

https://doi.org/10.22051/hii.2019.19949.1625

چکیده
  قاضیان از موقعیت مهمی در نظام قضایی و اداری ایران در قرن هشتم قمری برخوردار بودند. آنان زیر نظر قاضی‌القضات و کارگزاران سیاسی به‌ فعالیت می‌پرداختند. وظیفۀ آنها رسیدگی به‌ دعاوی و مشکلات قضایی مردم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پیوستگی اقتصادی- سیاسی رویدادهای فرهنگی در عصر پهلوی دوم (جشن‌های 2500 ساله)
پیوستگی اقتصادی- سیاسی رویدادهای فرهنگی در عصر پهلوی دوم (جشن‌های 2500 ساله)

میکائیل وحیدی راد

دوره 29، شماره 43 ، آبان 1398، صفحه 173-197

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22689.1815

چکیده
  برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ سالۀ شاهنشاهی به ‌مثابه یک رویداد فرهنگی و ایدئولوژیک در جهت باستان‌گرایی و تلاش محمدرضاشاه برای تقویت مشروعیت‌ خود، از جمله آرایی است که بسیاری از پژوهشگران بر آن تأکید کرده‌اند، ...  بیشتر