دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
تاریخ گذاری یک رخداد: پیدایشِ شهر «سلمیه» در منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی
تاریخ گذاری یک رخداد: پیدایشِ شهر «سلمیه» در منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی

علی بابایی سیاب

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 9-25

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22905.1832

چکیده
  فتح سلمیه در راستای فتوحات شام در دوران عمر بن خطاب صورت گرفت و این شهر یکی از توابع حمص بوده است. با وجود این، ساکنان این شهر تا دورة عباسی همواره بر دین مسیحیت بوده ­اند، لذا می ­توان گفت که آغاز تاریخ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی جنبش و فعالیت‌های دانشجویان ایرانی در ایتالیا (1340 ـ-1357)
بررسی جنبش و فعالیت‌های دانشجویان ایرانی در ایتالیا (1340 ـ-1357)

روح الله بهرامی؛ پروین رستمی

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 27-48

https://doi.org/10.22051/hii.2019.18540.1539

چکیده
  در آستانة دهة چهل، دانشجویان ایرانی در کشورهای اروپای غربی و آمریکا کنفدراسیونی از گرایش­های مختلف از قبیل گرایش به حزب توده، جبهة ملی و جریان­ های اسلامی جهت سازماندهی برنامه ­های اعتراضی علیه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تجهیزات جنگی امام حسین(ع) و یارانش در واقعة عاشورا
تجهیزات جنگی امام حسین(ع) و یارانش در واقعة عاشورا

مصطفی صادقی

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22051/hii.2019.22532.1800

چکیده
  واقعۀ عاشورا از جنبه‌های مختلفی بررسی و مطالعه شده و با این حال زوایای مبهمی از آن دغدغة پژوهشگران این عرصه است. از جملة این جنبه‌ها واکاوی هدف و فلسفة قیام حسینی است و ردّ یا اثبات آرای مطرح در این مسئله ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلِ روند و نتایج سیاست اسکان عشایر در ایلات ممسنی در دوره رضاشاه
تحلیلِ روند و نتایج سیاست اسکان عشایر در ایلات ممسنی در دوره رضاشاه

محمدرضا علم؛ افروز مرادی

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 71-89

https://doi.org/10.22051/hii.2019.20201.1639

چکیده
  طرح اسکان عشایر یکی از برنامه­های اصلاحی رضاشاه در راستای ایجاد دولت ملی در ایران و پروژة ملت‌سازیبود که در مناطق مختلف کشور به کمک ارتش به اجرا درآمد. منطقة ممسنی در استان فارس، یکی از مناطق تمرکزِ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی تاریخی جهاد ابتدایی در عصر رسول خدا(ص)
بررسی تاریخی جهاد ابتدایی در عصر رسول خدا(ص)

فهیمه فرهمند پور؛ علی اصغر شاهسون

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22051/hii.2019.3177.

چکیده
  نبردهای پیامبر(ص) موضوع تحقیقات بسیاری بوده است. این تحقیق به سهم خود تلاش می‌کند به بررسی غزوات و مقایسه آن با جهاد ابتداییِ مصطلحِ ابواب فقهی یعنی؛ جهاد برای توسعه و گسترش اسلام پرداخته، تصویری واقعی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
محقق سبزواری و رویکرد مرآتی و سلوکی وی در روضةالانوار عباسی
محقق سبزواری و رویکرد مرآتی و سلوکی وی در روضةالانوار عباسی

مهدی فیضی سخا

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22051/hii.2019.24340.1907

چکیده
  با وجود آن‌که در منابع تاریخ‌نگاری دورة شاه عباس دوم صفوی، نظیر عباس‌نامه و قصصالخاقانی، از حاکم‌بودن شرایط مساعد و مناسب اجتماعی در نتیجة عدالت این پادشاه صفوی سخن بهمیان آمده است ولی بررسیاوضاع ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مدارس ‌نوین و آموزش دختران در مناطق‌کردنشین(1304- 1320)
مدارس ‌نوین و آموزش دختران در مناطق‌کردنشین(1304- 1320)

محمد جواد مرادی نیا؛ مطلب مطلبی

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 139-161

https://doi.org/10.22051/hii.2019.20095.1633

چکیده
   شاید بارزترین تمایز عینیِ مدارس ‌نوین با مکاتب ‌قدیم باز شدن پای دختران به آموزش بود. آموزش دختران در نظام‌ سنتی، در خانه و محدود به برخی از خانواده‌های خاص بود. در این شیوه زنان باسواد و عالم فقط ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ارزش‌داوری‌های تاریخیِ ناهمگن درباره اصحاب خاص امام سجاد(ع)
ارزش‌داوری‌های تاریخیِ ناهمگن درباره اصحاب خاص امام سجاد(ع)

عباس میرزایی نوکابادی

دوره 29، شماره 41 ، خرداد 1398، صفحه 163-187

https://doi.org/10.22051/hii.2019.18322.1529

چکیده
  روایت‌ها و گزارش‌های گوناگونی دربارة اصحاب خاصِ امام سجاد(ع) در منابع حدیثی و رجالی امامیان نقل شده است. برخی برپایة این گزارش‌ها جایگاه و مقامات خاصی برای این گروه از اصحاب در تاریخ حدیث امامیه لحاظ ...  بیشتر