مناسبات سامانیان با خلافت عباسی و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

در آغاز قرن سوم با موافقت خلافت عباسی، خاندان دهقانی سامانی، بر نواحی مرزی قلمرو اسلامی در شرق ماوراء النهر مسلط شده و به تدریج بر دامنه قدرت و قلمرو آن اقزوده شد تا اینکه همه نواحی شرقی قلمرو اسلامی از جبال تا رود طراز را زیر سلطه گرفت. در ابتدای امر، علاوه بر پیوند سیاسی و مذهبی، دعاوی استقلال طلبانه صفاریان و علویان طبرستان علیه خلافت عباسی، عامل تحکیم روابط آنها با خلافت عباسی شد. اساس مناسبات سامانیان با خلافت عباسی، تحت تأثیر عوامل متعدد نظیر تغییر در ساخت سیاسی در قلمرو سامانی، ظهور دیلمیان، غلبه آل بویه بر بغداد و جز آن یکسان نبوده و دچار تحول و تطور گشت. چنانکه گاهی روابط فیمابین دوستانه و مبتنی بر وفاق و همگرایی بود و گاهی ضمن حفظ ظاهر، روابط آنها دچار تیرگی شده و گاهی نیز به روابط خصمانه مبتنی بر تقابل و تضادّ تغییر می کرد. این مقاله در پی آن است که با روش توصیفی – تحلیلی، ضمن شناسایی تحولات درونی قلمرو سامانی، روابط فیمابین امیران سامانی با خلافت عباسی را ،با تأکید بر عوامل اثرگذار بر آن، تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation Between Sāmānids and Abbāsid Caliphate and affecting factors on It

نویسنده [English]

  • mohsen rahmati
چکیده [English]

With the approval of the abbāsid caliphate ,the land owner sāmāni clan dominated on border area of islam world, in eastern transoxiana , in the beginning of 3th century, and gradually, were extended domain of it power and realm up to bring under it own everywhere of eastern provinces of islam world, from jibāl to tarāz river. In the beginning, in addition to political and religious linking, saffārid and ’Alids of tabaristān claimed to became independent with abbāsid caliphate, and This was the cause of their strong relations. The Relation Between Sāmānids and Abbāsid Caliphate be affected by numerous factors like to change of political structure in sāmāni dominion , advent of daylamites, predominance of buyids on baghdād, and so on, were variant, and were been changed. As, the their mutual relations were peaceful based on consensus and convergence, and, occasionally,beside nominally preserved,their relations were been eclipsed and exchanged to hostile relations based onopposition and contrast. The attempt is made here to identify the internal evolutions in samanian realm, the correlation between samanian amirs and abbasid chaliphate with an emphasis on the affecting factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • samanian
  • Abbasid chaliphate
  • Transoxiana
  • daylamites