جغرافیای تاریخی ماد بعد از تشکیل پادشاهی و گسترش آن(612 – 550ق.م)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

پادشاهی ماد علی‌رغم فرصت اندک تاریخی منشاء تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شد. متاسفانه در ارتباط با جنبه‌های مختلف این پادشاهی ابهامات اساسی وجود دارد به گونه‌ای که تعدادی از پژوهشگران منکر وجود یک پادشاهی بزرگ مادی شده و تعدادی دیگر دوره اصلی پادشاهی ماد را به دلیل فقدان مدارک کافی«دوره تاریک ماد» خوانده‌اند. فقدان داده‌های باستان‌شناسی و تاریخی کافی از پادشاهی ماد و مراکز مهم آن زمینه چنین برداشت‌هایی را فراهم ساخته است. با این حال شواهد متعدد و اشارات غیرمستقیم منابع تاریخی زمینه‌ای را فراهم می‌کند که با بررسی تحلیلی آن می‌توان به بازسازی جنبه‌های مختلف وجودی ماد اقدام کرد. مقاله حاضر به بازسازی جغرافیای تاریخی ماد بعد از تشکیل پادشاهی و گسترش آن اختصاص یافته و تلاش دارد با تکیه بر منابع مختلف تاریخی و داده‌های باستان‌شناسی بازسازی مستندتری ارائه دهد. بر اساس این مطالعات قلمرو غربی و شمال‌غربی ماد شامل بخش شمال‌شرقی بین‌النهرین، جنوب‌شرقی آسیای صغیر و ارمنستان می‌شده و قلمرو شرقی آن تا نواحی مرزی ترکمنستان امروزی گسترش می‌یافته است. رشته کوه البرز مرز شمالی این پادشاهی را شکل می‌داد و با سیطره ماد بر ایالت پارس مرزهای سیاسی آن تا خلیج فارس کشیده می‌شد. بازسازی صورت گرفته در کل با تصویر ارائه شده منابع یونانی از شکل‌گیری پادشاهی ماد و گسترش غربی آن مطابقت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Geography of Media after Establishing Kingdom and Its expansion(612-550 B.C)

نویسندگان [English]

  • kazem mollazadeh
  • masoome taheri
چکیده [English]

Median kingdom despite historically low time, was origin of the important political, social and cultural developments. Unfortunately, there are fundamental ambiguities associated with various aspects of this kingdom. So that number of researchers deny the existence of a great kingdom of median. and others due to lack of sufficient evidence, called this period " Median dark age". The lack of sufficient archaeological and historical evidence of the Median kingdom and major centers, have provided such interpretations. However, indirect evidence and different sources provide historical context that by analyzing them can reconstitutes the various aspects of Median kingdom. This paper attempts to reconstruct the historical geography of the Median after establishing kingdom and its expansion and attempted to rely on various historical sources and archaeological data, provide documented reconstruction. According to studies conducted, Median western and northwestern territory includes: northeast of Mesopotamia, southeast of Asia Minor and Armenia. Its eastern territory had been extended to parts of current Turkmenistan. Alborz mountain range forms the northern border of the Median kingdom and with the domination of Median in Pars, their political boundaries were drawn to Persian Gulf. In the whole this reconstruction conforms to the image provided by Greek sources of the Median Kingdom formation and western expansion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Historical Geography
  • Ecbatana