دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه
مادری جدید و آموزش زنان در عصر رضاشاه

مرضیه حسینی

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22051/hii.2021.35484.2448

چکیده
  عصر رضاشاه آغاز دوران مدرن و ایجاد تحولات بنیادین در پهنۀ اجتماعی ایران است. طرح بیداری زنان در این دوره، حیات اجتماعی آنها به‌ویژه زنان طبقۀ متوسط و بالای شهرنشین را به اشکال مختلف تحت تأثیر قرار داد. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازخوانی ابطال‌پذیرانۀ دو فرضیۀ برجسته در مورد رستم التواریخ
بازخوانی ابطال‌پذیرانۀ دو فرضیۀ برجسته در مورد رستم التواریخ

یعقوب خزائی

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 37-55

https://doi.org/10.22051/hii.2021.36412.2482

چکیده
  هدف از نگارش مقالۀ حاضر آن است که دو فرضیۀ مهم دربارۀ رستم التواریخ را با روش ابطال‌پذیری مورد وارسی قرار دهیم. رستم‌الحکما از آن دست مورخانی است که تاکنون قضاوت‌های متعارضی دربارۀ او، شخصیت و نوع تاریخ‌نگاری‌اش ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئلۀ اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه براساس روایت سفرنامه نویسان دورۀ شاه‌عباس
شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئلۀ اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه براساس روایت سفرنامه نویسان دورۀ شاه‌عباس

مجتبی ذهابی؛ فریدون الهیاری؛ علی اکبر کجباف

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22051/hii.2020.29409.2176

چکیده
  سفرنامه ­های دورۀ شاه‌عباس روایتی از پروسۀ پذیرش سفیران در دربار شاه‌عباس را به دست می ­دهند که مناسبات قدرت و سازوکارهای اعمال آن در ایران را بازتاب می­ دهند. درواقع، در مواجهۀ شاه با سفیران بسیاری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
موانع و برنامه‌های حکومت پهلوی اول برای اجرای نظام اجباری در ایالت فارس (1305-1308ش)
موانع و برنامه‌های حکومت پهلوی اول برای اجرای نظام اجباری در ایالت فارس (1305-1308ش)

محمد علی رنجبر؛ بهمن شهریاری

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 81-107

https://doi.org/10.22051/hii.2021.36165.2476

چکیده
   ایالت فارس در اوایل اجرای قانون نظام اجباری، با برخی نواقص و عدم هماهنگی میان بخش‌های کشوری و لشکری مواجه بود؛ مانند فقدان مشخصات مشمولان و عدم وحدت رویه میان دستگاه‌های اجرایی. از سوی دیگر، رضاشاه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره شوری قشقایی
تحلیلی بر نقش کارگزاران کلانتران طایفة دره شوری قشقایی

بابک زیلاب پور؛ مرتضی دهقان نژاد؛ اسماعیل سنگاری؛ ابوالحسن فیاض انوش

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 109-139

https://doi.org/10.22051/hii.2020.25865.1997

چکیده
  طایفة دره­شوری یکی از طوایف ایل قشقایی است. در ساختار سیاسی قدرت، کلانتر به صورت رسمی مسئولیت ادارة آن طایفه را عهده­ دار بود. کلانتران علاوه بر تیره­ های وابسته به خود، گروهی از عوامل اجرایی را در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی تصویرسازی زنان حاضر در کربلا با تأکید بر جایگاه حضرت زینب(س) در نسخ چاپ سنگی کلیات جودی
واکاوی تصویرسازی زنان حاضر در کربلا با تأکید بر جایگاه حضرت زینب(س) در نسخ چاپ سنگی کلیات جودی

فاطمه عسگری؛ مهناز شایسته فر؛ ابوتراب احمدپناه

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22051/hii.2021.36810.2497

چکیده
  یکی از کتاب‌های ارزشمند چاپ سنگی دورۀ قاجار کلیات جودی است. حضور زنان کربلا در تصویرسازی‌های این کتاب بسیار بارز است. مسئلۀ پژوهش حاضر ارزیابی تصاویر کلیات جودی و نگاره­ های مرتبط با زنان حاضر در کربلا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جنبش کارگری همدان در دوران نهضت ملی
جنبش کارگری همدان در دوران نهضت ملی

ابوالفتح مومن؛ کیوان شافعی؛ انور خالندی؛ سید محمد شیخ احمدی

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 173-192

https://doi.org/10.22051/hii.2021.36511.2486

چکیده
  در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیت زیادی در همدان داشتند. حزب «توده» یکی از احزابی بود که در قالب انجمن ­ها و شورای متحدۀ کارگران و زحمت‌کشان فعالیت می­ کرد. این حزب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اهمیت و جایگاه کوهستان الوند در دوره اشکانی با استناد به یافته های تاریخی و باستان شناختی
اهمیت و جایگاه کوهستان الوند در دوره اشکانی با استناد به یافته های تاریخی و باستان شناختی

اسماعیل همتی ازندریانی؛ یداله حیدری باباکمال؛ حمید دیداری

دوره 31، شماره 52 ، بهمن 1400، صفحه 193-224

https://doi.org/10.22051/hii.2021.34025.2373

چکیده
  همدان در غرب ایران یکی از مناطق مهم در مطالعات تاریخی و باستان­ شناسی در ادوار مختلف، از جمله دوره اشکانی بوده است. با بررسی متون تاریخی مشخص می­ شود که هرگاه نامی از همدان برده شده، بلافاصله از کوهستان ...  بیشتر