دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
آن مردِ سلطانی؛ استاد ابومنصور (نمونه‌ای از حضور زردشتیان در تشکیلات دیوانی و سپاهی آل بویه)
آن مردِ سلطانی؛ استاد ابومنصور (نمونه‌ای از حضور زردشتیان در تشکیلات دیوانی و سپاهی آل بویه)

حمیدرضا دالوند

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22051/hii.2021.30450.2213

چکیده
  جامعه زردشتی ایران با فروپاشی دولت ساسانی و چیرگی اسلام، فراز و فرودهای بسیاری دید؛ البته نه آن‌گونه مطرود شد که گمان می­رود و نه توانست اقتدار پیشین را حفظ کند. جامعۀ زردشتی بر آن شد تا با اثبات صاحب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تقدّم اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات سیاسی؛ بازخوانی آرا و اندیشه ‏های علی ‏اکبر داور
تقدّم اصلاحات اقتصادی بر اصلاحات سیاسی؛ بازخوانی آرا و اندیشه ‏های علی ‏اکبر داور

حسن رجبی فرد

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 23-47

https://doi.org/10.22051/hii.2020.32961.2319

چکیده
  با آغاز مواجهۀ جامعۀ ایران با غرب، پرسش دربارۀ انحطاط و راه خروج از آن به مسئلۀ اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران ‏های جامعۀ ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می‎‏داد‏. علی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
حفظ و بهبود محیط ‌زیست در برنامۀ عمرانی پنجم (1352-1356ش) با تکیه بر جنگل ها و مراتع
حفظ و بهبود محیط ‌زیست در برنامۀ عمرانی پنجم (1352-1356ش) با تکیه بر جنگل ها و مراتع

مهدی رفعتی پناه مهرآبادی

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 49-72

https://doi.org/10.22051/hii.2020.31233.2241

چکیده
  امروزه صورت­بندی­ های متفاوتی دربارۀ گفتمان­های محیط ­زیست ارائه می­شود. این گفتمان ­ها نحوۀ نگاه دولت­ ها و جوامع به محیط­ زیست را مشخص می­ کند. بدون تردید پیروی از هر یک از این گفتمان­ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ناسیونالیسم ایرانی و مسئلۀ آذربایجان و زبان ترکی (با تأکید بر مجلات دورۀ گذار از قاجاریه به پهلوی)
ناسیونالیسم ایرانی و مسئلۀ آذربایجان و زبان ترکی (با تأکید بر مجلات دورۀ گذار از قاجاریه به پهلوی)

ناصر صدقی؛ محمد سلماسی زاده؛ ولی دین پرست؛ فرهاد جعفری

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 73-91

https://doi.org/10.22051/hii.2021.31928.2272

چکیده
  پژوهش حاضر بر اساس این مساله شکل گرفته است که چرا طی مرحله دوم تکوین ناسیونالیسم در ایران (دهه گذار از قاجاریه به پهلوی)، ترک ستیزی به یکی از عناصر سلبی ناسیونالیسم ایرانی تبدیل شد و این رویکرد چه پیامدهایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
حضور هخامنشیان در ایونیه: از پایان جنگ پلوپونزی تا صلح آنتالکیداس (404-387 پ.م)
حضور هخامنشیان در ایونیه: از پایان جنگ پلوپونزی تا صلح آنتالکیداس (404-387 پ.م)

کلثوم غضنفری؛ بهرام روشن ضمیر

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 93-117

https://doi.org/10.22051/hii.2021.32815.2312

چکیده
  برخلاف نبردهای پارسیان و یونانیان در دورۀ داریوش و خشایارشا، گزارش نبردها در دوره‌های سپسین (اردشیر یکم، داریوش دوم، اردشیر دوم) با روایاتی آشفته، فرعی و پراکنده در منابع یونانی به یادگار مانده‌اند. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی وضعیت و سیر تحول تولید و تجارت فرش در آذربایجان در دورۀ قاجار
بررسی وضعیت و سیر تحول تولید و تجارت فرش در آذربایجان در دورۀ قاجار

مصطفی ملایی

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22051/hii.2020.31687.2259

چکیده
  فرش­بافی در آذربایجان از قدمت دیرینه ­ای برخوردار است. در دورۀ قاجار با انتخاب تبریز به عنوان مقر ولیعهد و مرکز مبادلات با روسیه و کشورهای غربی، آذربایجان به یکی از آبادترین مناطق کشور تبدیل شد. در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی
بررسی تأسیس و زوال حکومت‌ محلی آل ‌شُمله (550-591ق) در خوزستان عصر سلجوقی

لیدا مودت؛ علی بحرانی پور؛ سجاد پاپی

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 145-171

https://doi.org/10.22051/hii.2021.33588.2346

چکیده
        دورۀ سلجوقی عصر تأسیس و تثبیت حکومت­های محلی در ایالت­ های مهم ایران بود. خوزستان نیز در آن دوره یکی از ایالت­ های مهم ایران (از نظر سیاسی و اقتصادی) بود؛ به‌طوری که به «جامه­ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه
تأثیر انتقال سیادت کاریزمایی در شکل‌گیری قیام محمد نفس زکیه

لیلا نجفیان رضوی؛ محبوبه فرخنده زاده

دوره 31، شماره 49 ، فروردین 1400، صفحه 173-201

https://doi.org/10.22051/hii.2021.32231.2279

چکیده
  در سال ۱۴۵ق. اولین قیام حسنیان به رهبری محمدبن عبدالله‌بن حسن رقم خورد. این قیام در حالی شکل گرفت که در میان علویان شخصیت­های برجسته­تری به لحاظ شیخوخیت، جایگاه علمی و تعدد یاران حضور داشتند و در رأس ...  بیشتر