دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
اولین پنداره های عالمان مسیحی از ویژگی‌های فردی پیامبر اسلام (ص)
اولین پنداره های عالمان مسیحی از ویژگی‌های فردی پیامبر اسلام (ص)

راضیه سیروسی؛ علیمحمد ولوی

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 9-31

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2018.20261.1645

چکیده
  ظهور دین اسلام و گسترش سریع آن در جهان، با واکنش مسیحیان روبه‌رو شد زیرا آنان اسلام را دینی رقیب می‌دانستند. نخستین موضع­گیری­ها، از سوی روحانیون کلیسا صورت گرفت. روحانیون و مبلّغان مسیحی در متون ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیلی تاریخی از زمینه‌های پیدایش برنامه‌ریزی توسعه‌ای و شکل‌گیری سازمان برنامه در ایران (دورة پهلوی 1304 – 1327 ه.ش)
تحلیلی تاریخی از زمینه‌های پیدایش برنامه‌ریزی توسعه‌ای و شکل‌گیری سازمان برنامه در ایران (دورة پهلوی 1304 – 1327 ه.ش)

علی شهوند؛ حبیب اله سعیدی نیا

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 33-57

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2018.18618.1541

چکیده
  برنامه­ ریزی به‌منظور توسعه در ابتدای قرن بیستم و به دنبال تحولات بین­ المللیِ میان دو جنگ جهانی و پس‌ازآن از سوی غالب کشورهای توسعه‌نیافته پیگیری شد. در ایران پیدایش اندیشه برنامه ­ریزی و تجربه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بیکاری به‌مثابه مفهومی تاریخی: طرحی برای تحقیق در تاریخِ بیکاری در ایران
بیکاری به‌مثابه مفهومی تاریخی: طرحی برای تحقیق در تاریخِ بیکاری در ایران

محمد جواد عبدالهی

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 59-79

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2018.18162.1524

چکیده
  در ایران بیشترِ پژوهش­ها دربارۀ تاریخ بیکاری، تحقیقاتی هستند که نهادهای زیرمجموعۀ دولت انجام داده‌اند. این پژوهش ­ها عمدتاً کوشیده ­اند تا به­ زعم خود، برپایۀ آمارهای رسمی، سیاست ­هایی برای ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی استرقاق فتوح تیمور گورکانی
بررسی و تحلیل پراکندگی جغرافیایی استرقاق فتوح تیمور گورکانی

نرگس علیپور؛ نزهت احمدی

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 81-103

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2019.16538.1431

چکیده
  تیمور گورکانی با لشکرکشی­های گسترده­ توانست سرزمین­های زیادی را تحت حکومت خود درآورد. بخش بزرگی از این یورش­ها  تحت عنوان غزا و جهاد علیه کفّار صورت گرفت. استفاده از مفهوم جنگ علیه کفّار  ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی
چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه‌یافتگیِ سیاسی

خدابخش قربانپور؛ علی اکبر جعفری؛ فریدون الهیاری

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 105-125

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2018.19386.1587

چکیده
  مشارکت سیاسیِ مبتنی بر وفاداری ملیِ گروه­ های قومی و مذهبی موجود در یک کشور، از ارکان اصلی توسعة سیاسی محسوب می­ شود. در ایران دوره رضا شاه، اگرچه زمینه­ی رشد مدرنیته و تحکیم مفاهیم اساسیِ آن فراهم ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)
بازنمایی عشایر به‌عنوان یاغی در دورة پهلوی اول (بررسی اشعار زندان آغاعنایت جوانرویی)

فردین قریشی؛ محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ ناصر صدقی؛ سیدحامد کهنه پوشی

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 127-148

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2019.20567.1662

چکیده
  سازوکارهای سلطه، محصول و مولّدِ دانش و روایت‌های تاریخی‌اند. فرودستان به عنوان ابژه‌های کنترل و اعمالِ قدرت، اگرچه بازنمایی می‌‌شوند اما خود صدا و تاریخی ندارند. تاریخِ فرودستان را نمی‌‌توان از ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اوضاع اقتصادی ایالت قهستان در قرون نخستین اسلامی
اوضاع اقتصادی ایالت قهستان در قرون نخستین اسلامی

مجتبی گراوند؛ داریوش نظری؛ فرشید جعفری

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 149-173

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2018.19283.1578

چکیده
  قهستان یکی از ایالات مهم ایران در قرون نخستین هجری به شمار می­ رفت که نامش با خراسان عجین بود. این منطقه اگرچه در ساختار سیاسی و اداریِ بخشی از خراسان شمرده می­شد اما در منابع متعدد جغرافیایی، واحد ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش طلا در جامعه و فرهنگ عصر ساسانی
نقش طلا در جامعه و فرهنگ عصر ساسانی

فرهاد نام برادرشاد

دوره 28، شماره 40 ، اسفند 1397، صفحه 176-190

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2019.23793.1878

چکیده
  اردشیر بنیان­گذار حکومت ساسانی، ساختار اداری نوینی برای حکومت ایجاد کرد. شاهان ساسانی به مانند اسلاف پارسی‌شان، سکه نقره و طلا ضرب می ­کردند. طلا در حکم واحد پولی دوم، در کنار و کمک‌کار نقره بود. ...  بیشتر