دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
مشروعیت آسمانی در آثار نوشتاری عیلام
مشروعیت آسمانی در آثار نوشتاری عیلام

احسان افکنده

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22051/hii.2017.10299.1151

چکیده
  در دولت‌های نخستین، مهم‌ترین جنبة مشروعیت شاهان، تقدس نهاد شاهی بود که از شاه یک میانجی میان آسمان و زمین می‌ساخت. این تقدس عموماً به دو گونه کسب می‌شد: در گونة نخست، شاهان تجلی خدایان یا از تبار ایشان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی
فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی

علی جعفری؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون اله یاری

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 33-60

https://doi.org/10.22051/hii.2017.3092.

چکیده
  فرآیند به قدرت رسیدن رضاخان با رویکرد نهادگرایی  این مقاله در تلاش است با رویکردی تاریخی- تحلیلی و بر اساس نظریه نهادگرایی (که در آن به نقش و اهمیت نهادها و تاثیرگذاری متقابل نهادها و افراد بر روی همدیگر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
علل و زمینه های محرومیت و توسعه نیافتگی کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس ودریای عمان درعصرقاجاریه
علل و زمینه های محرومیت و توسعه نیافتگی کرانه ها و پس کرانه های خلیج فارس ودریای عمان درعصرقاجاریه

محمد جعفر چمنکار

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 61-85

https://doi.org/10.22051/hii.2017.2653

چکیده
  کرانه ها و نواحی پس کرانه ای شمالی خلیج فارس و دریای عمان دردوره قاجاریه ،ازمناطق برجسته ی بازرگانی دریایی به شمار می رفت. بخش عمده ای از ثروت خالص و ناخالص و سرمایه در گردش ایران و کالاها و نیازمندی های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
حکمرانان مادی در متون نوآشوری ؛ارایه فهرست جدید از شاهان وحکمرانان مادی
حکمرانان مادی در متون نوآشوری ؛ارایه فهرست جدید از شاهان وحکمرانان مادی

فریبا زارع

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 87-107

https://doi.org/10.22051/hii.2017.2651

چکیده
  چکیده:اطلاعات باستان شناسی و تاریخی در مورد مادها در منابع کلاسیک یونانی محدود می باشد. با توجه به تناقضاتی که در این منابع درباب اسامی و توالی شاهان و حکمرانان مادی وجود دارد- به عنوان مثال هردوت از چهار ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اهمیت ارتباطی ـ تجاریِ راه عتبات عالیات در رونق شهر کرمانشاه در دورۀ قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان‌شناسی موجود
اهمیت ارتباطی ـ تجاریِ راه عتبات عالیات در رونق شهر کرمانشاه در دورۀ قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان‌شناسی موجود

محمد ابراهیم زارعی؛ یداله حیدری باباکمال

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 109-133

https://doi.org/10.22051/hii.2017.2652

چکیده
  راه‌ها از دیرباز نقش مهمی در شکل‌گیری شهرها و شکوفایی تمدن‌ها داشته‌اند. شهر کرمانشاه در طول تاریخ به سبب اهمیت ارتباطی در قرون قبل از اسلام با عبور جادۀ شاهی و در قرون پس از اسلام با عبور شاهراه خراسان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی و نقد جایگاه دین و دولت در اندیشه ها ی سیاسی آیت الله بروجردی
بررسی و نقد جایگاه دین و دولت در اندیشه ها ی سیاسی آیت الله بروجردی

حسین شیرمحمدی؛ شهاب شهیدانی

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 135-157

https://doi.org/10.22051/hii.2017.6528.

چکیده
  با شروع تنازع جدّی علما بر سر مشروطه و مشروعه، قربانی شدن رهبران برجسته‌ی دینی نظیر شیخ فضل‌الله نوری و سید عبدالله بهبهانی، سرخوردگی علما و اقداماتی نظیر جمع‌آوری رساله های مهم سیاسی که برخی علما ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
روندشکل گیری اعتصابات کارگری درمناطق نفت خیزخوزستان(ازپیدایش نفت تانهضت ملی شدن صنعت نفت)1330-1287
روندشکل گیری اعتصابات کارگری درمناطق نفت خیزخوزستان(ازپیدایش نفت تانهضت ملی شدن صنعت نفت)1330-1287

مصطفی ندیم؛ رضا حبیبی نژاد

دوره 26، شماره 32 ، اسفند 1395، صفحه 159-186

https://doi.org/10.22051/hii.2016.2511

چکیده
  واگذاری امتیاز دارسی در سال 1280ش/1901 م ودر پی آن کشف نفت در مناطق نفت خیزخوزستان و احداث پالایشگاه عظیم آبادان ،موجب سراریز شدن نیروی کار از خارج وداخل ایران ، به این مناطق گردید . نیروی کار، که تحت عنوان ...  بیشتر