دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
مشروطیت در مشهد: زمینه‌ها، فرایندها و سیاست‌های روسیه
مشروطیت در مشهد: زمینه‌ها، فرایندها و سیاست‌های روسیه

حمید احمدی؛ ملیحه خوش بین

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، صفحه 5-34

https://doi.org/10.22051/hii.2014.785

چکیده
    برخی از مورخان در نگاشتن تاریخ انقلاب مشروطه، تنها به چند شهر بسنده کرده‌اند و نقش مناطق و شهرهای دیگر در این انقلاب را نادیده گرفته‌اند. یکی از مناطقی که نقش سازنده‌‌اش در انقلاب مشروطه فراموش ...  بیشتر
دلایل و عوامل مؤثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز
دلایل و عوامل مؤثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز

فاطمه جان احمدی؛ سیدمحمود سامانی

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، صفحه 35-57

https://doi.org/10.22051/hii.2014.786

چکیده
    دولت سلجوقیان (427-590 ه.ق) در ایران با مقطعی از امارت دیرپای اشراف (358 - 1343 ه.ق) در حجاز هم‌عصر بود. با وجود وجاهت سیاسی و استقلال معنوی اشراف، به دلیل سیطره‌ی آن‌ها بر حرمین شریفین، پیوسته از سیاست‌های ...  بیشتر
شکل گیری مقام شیخ الشیوخی و کارکردهای آن در عصر سلجوقی
شکل گیری مقام شیخ الشیوخی و کارکردهای آن در عصر سلجوقی

علی رضاییان

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، صفحه 59-74

https://doi.org/10.22051/hii.2014.787

چکیده
    قدرت ‌ گیری سلجوقیان و گسترش قلمرو آ ‌ ن ‌ ها در ایران، عراق و شام با فعالیت ‌ های پر ‌ دامنه ‌ ی مبلغان، داعیان و هواداران فاطمیان مستقر در مصر مصادف شد که اساس خلافت عباسی و حکومت سنی سلجوقی را تهدید ...  بیشتر
بر‌هم‌کنش مرجعیت، حکومت و جامعه در دوران مرجعیت آیت‌الله بروجردی
بر‌هم‌کنش مرجعیت، حکومت و جامعه در دوران مرجعیت آیت‌الله بروجردی

کمال رضوی

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، صفحه 75-116

https://doi.org/10.22051/hii.2014.788

چکیده
    مرجعیت شیعه در تحولات اجتماعی ـ سیاسی معاصر ایران، حضوری پررنگ و با نقش‌های متفاوت و گاه متضاد داشته است. چنین حضوری، گاه درجهت کنشگری و مبدأ تغییر واقع شدن بوده است (حضور فعال شماری از علما و مراجع ...  بیشتر
بررسی تأثیر مخیله‌ی ایرانی بر مارکسیسم حزب توده
بررسی تأثیر مخیله‌ی ایرانی بر مارکسیسم حزب توده

فریبرز محرم خانی؛ منصور عنبر مو

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22051/hii.2014.789

چکیده
    در این مقاله تأثیر عقل ایرانی بر فهم حزب توده از مارکسیسم را بررسی می‌کنیم. حزب توده به عنوان مهم‌ترین نماینده‌ی اشاعه‌ی مارکسیسم در ایران، نقش تاریخی مهمی داشته است. مخی‍‍له‌ی جمعی، میراث ...  بیشتر
غزوه ی تبوک، حرکتی نظامی یا تدبیری اجتماعی ـ سیاسی
غزوه ی تبوک، حرکتی نظامی یا تدبیری اجتماعی ـ سیاسی

علیمحمد ولوی؛ سمیه بخشی زاده

دوره 24، شماره 21 ، اردیبهشت 1393، صفحه 151-169

https://doi.org/10.22051/hii.2014.790

چکیده
    غزوه ‌ی تبوک در نهمین سال از هجرت پیامبر (ص) و مصادف با زمانی رخ داد که اسلام سراسر جزیره ‌ العرب را در ‌ برگرفته بود و شبه ‌ جزیره در حال کسب بزرگ ‌ ترین تجربه ‌ ی سیاسی خود بود. در این دوره، مردمی ...  بیشتر