شکل گیری مقام شیخ الشیوخی و کارکردهای آن در عصر سلجوقی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوج

چکیده

  قدرت ‌ گیری سلجوقیان و گسترش قلمرو آ ‌ ن ‌ ها در ایران، عراق و شام با فعالیت ‌ های پر ‌ دامنه ‌ ی مبلغان، داعیان و هواداران فاطمیان مستقر در مصر مصادف شد که اساس خلافت عباسی و حکومت سنی سلجوقی را تهدید می ‌ کرد. به دلیل اعتقاد غالب صوفیه در مخالفت با اسماعیلیه، حمایت همه ‌ جانبه ‌ ی سلجوقیان از صوفیان و پشتیبانی متقابل ایشان از حکومت سلجوقی و نقشی که صوفیه می ‌ توانست در مقابله با اسماعیلیان ایفا کند، خلافت عباسی برای همکاری با سلاجقه، مقامی رسمی برای صوفیه در بغداد، مرکز خلافت عباسی، ایجاد کرد. شیخ ‌ الشیوخ را خلیفه تعیین می­کرد و تا اواخر قرن ششم ه.ق به مرشد رباط شیخ ‌ الشیوخ بغداد این مقام اعطا می ‌ شد. این مقام جایگاهی والا در خلافت عباسی داشت و به عنوان مقامی رسمی، در جریانات و رویدادهای سیاسی این عصر نقش ‌ آفرینی می ‌ کرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The formation of The Rank of Sheikh-al-Shoyookh and its functions in The Saljooqs Era

نویسنده [English]

  • Ali Rezaeyan
PhD in Yasuj University
چکیده [English]

The extension of Saljooqs authority across Iran, Iraq and Sham (Syria) simultaneously encountered with Fatimids propaganda carried by missionaries and advocates threatening Abbsids and Sunni Saljooqs. Opposed to Ismailies, Suffies enjoyed a comprehensive support from Saljooqs for a significant role-play they had against Ismailies. Therefore, Suffies- Saljooqs coalition made Abbasids to put Suffies in a high administrative position in order to attract Saljooqs. Appointed by Bagdad Caliphs and carried to the end of sixth century of Hijra, the Sheikh-o-shoyokh rank was given to the director (Morshid) of Bagdad’s center of Suffi fraternity (Rebat). As an authoritative rank, Sheikh-o-shoyokh had a great impact on political events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheikh-o-shoyokh
  • Salgooqs
  • Abbasid Caliphate
  • Fatimids in Egypt
  • Abu Saad Doost Dada