دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری)
فتح آذربایجان و گرایش مردم آن به اسلام(22-35 هجری)

جعفر آقازاده؛ مرتضی دهقان نژاد؛ سید اصغر محمود آبادی

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22051/hii.2014.715

چکیده
  حمله اعراب مسلمان به آذربایجان را از دو دیدگاه سیاسی و دینی می‌توان بررسی کرد؛ از لحاظ سیاسی، حمله‌های اعراب و فتح آذربایجان در سال 22 هجری و آغاز حکومت مسلمانان، برای اهالی آذربایجان تحمل‌ناپذیر بود، ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ضرب آیات قرآن کریم بر سکه‌های اسلامی عصر اموی و واکنش‌ مسلمانان به آن
ضرب آیات قرآن کریم بر سکه‌های اسلامی عصر اموی و واکنش‌ مسلمانان به آن

عباس احمدوند؛ سعید طاوسی مسرور

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22051/hii.2014.716

چکیده
  با وجود آنکه بدون طهارت شرعی نباید آیات قرآن کریم را لمس کرد، آیات قرآن بر سکه‌های اسلامی در عصر عبدالملک‌بن‌مروان (حک:65 -86 هـ) ضرب شد و این اقدام واکنش‌هایی را در میان برخی قرّاء، فقها و علمای دین برانگیخت.مسأله ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی
جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی

محمد تقی ایمان پور؛ گلاره امیری

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22051/hii.2014.720

چکیده
  آذربایجان یکی از مراکز مهم سیاسی و دینی در طول تاریخ ایران، به خصوص ایران باستان بوده است.به دنبال روی کار آمدن دولت دینی ساسانی، آذربایجان مانند فارس از جایگاه دینی ممتازی برخوردار گردید؛ به‌طوری که ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
سنخ‌شناسی نظام مشروعیت در دوره تیمور(771-807 هـ)
سنخ‌شناسی نظام مشروعیت در دوره تیمور(771-807 هـ)

مسعود بیات

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 63-88

https://doi.org/10.22051/hii.2014.717

چکیده
  در عصر حکومت تیمور، در جامعه اسلامی بحران مشروعیت ظهور کرده بود زیرا، مشروعیت ناشی از خلافت عباسی به علت سقوط آن دچار تزلزل شده بود و مشروعیت ناشی از مغول نیز نتوانسته بود به طور کامل جایگزین آن گردد.این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
قشقایی‌ها و نهضت ملی ایران(از ابتدا تا پایان دولت مصدق)
قشقایی‌ها و نهضت ملی ایران(از ابتدا تا پایان دولت مصدق)

مجید حکیمی خرم

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 89-118

https://doi.org/10.22051/hii.2014.718

چکیده
  پژوهش حاضر بر پایه این پرسش‌ها شکل گرفته است:1-موضع قشقایی‌ها در برابر نهضت ملی ایران چه بود و تا پایان چه مسیری را پیمودند؟2- طرح معروف به «طرح امنیتی- قشقایی»، گفته شده در اسناد CIA چگونه بود و قشقایی‌ها ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار
مسئله راه‌آهن در ایران عصر قاجار

داریوش رحمانیان؛ سارا یارمهدوی

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22051/hii.2014.722

چکیده
  فکر احداث راه‌آهن در ایران از اوایل دوره ناصری به این سو مطرح بود و به تدریج رشد و گسترش یافت.هم‌ مهندسان، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی به شکل‌های گوناگون در سده 19 این فکر را مطرح کردند و طرح‌هایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان
نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان

سیداصغر محمودآبادی؛ محمود جعفری دهقی؛ بهمن هنرمند

دوره 21، شماره 10 ، تیر 1390، صفحه 137-167

https://doi.org/10.22051/hii.2014.719

چکیده
  جابه‌جایی و پراکندگی گروه‌های انسانی در طول تاریخ در راستای اهداف و مطالع سیاسی- نظامی صورت گرفته است که به اصطلاح امروزی دیاسپورا نامیده می‌شود.در دوران ساسانی افراد و گروه‌های انسانی زیادی جابه‌جا ...  بیشتر