نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام در دانشگاه تهران و پژوهشگر بنیاد دایره المعارف اسلامی

چکیده

با وجود آنکه بدون طهارت شرعی نباید آیات قرآن کریم را لمس کرد، آیات قرآن بر سکه‌های اسلامی در عصر عبدالملک‌بن‌مروان (حک:65 -86 هـ) ضرب شد و این اقدام واکنش‌هایی را در میان برخی قرّاء، فقها و علمای دین برانگیخت.مسأله این پژوهش آن است که حکومت اموی چگونه و با استفاده از چه شیوه‌هایی این واکنش‌ها را به انفعال کشاند واین سکه‌ها چرا و چگونه در بین مسلمانان رایج شد؛ به گونه‌ای که از آن زمان ضرب آیات قرآن به ویژه سوره مبارکه اخلاص و آیه سی‌وسوم سوره مبارکه توبه در بیشتر سکه‌های اسلامی رایج گشت.با جست‌وجو در منابع و بهره‌گیری از تحلیل تاریخی، روشن شد که شدت عمل عبدالملک بن‌ مروان و دیگر خلفای مروانی در کنار کار تبلیغی، دو عامل اصلی مؤثر در تثبیت رواج این سکه‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Minting Ayat of Holy Kuran on the Islamic Coins and the Reaction of the Muslims

نویسندگان [English]

  • Abbas Ahmadvand 1
  • Saeed Tvoosi Masror 2

1 Assistant Professor Shahid Beheshti University

2 PhD student in Islamic history at the University of Tehran and researcher at the Islamic Encyclopedia Foundation

چکیده [English]

Although every Muslim should be pure (from Djinaba, Hayd and so on) in touching the holy Kuran, minting the Kuranic ayas on the coins by ،Abd al Malik b. Marwān (r 65 – 86 AH), provided the ground of touching the ayas by Muslims through touching the coin in any way, which provoke the reaction of kurra (reciters), fukaha (jurists) and ،ulama (religious scholars). The question of this research is: how did Umayyad government put this reaction and rejection at the end and mint the ayas of the holy book, especially the 33th aya of Ikhlas and the aya of Tawba suras, which became a common tradition in the Islamic coins. Research in sources and historical analyze revealed that the domination of 'Abd al-Malik b. Marwān and other Marwanid caliphs along with propaganda were two main factors in stabilizing of using these coins. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Touching Ayas
  • Minting Islamic Coins
  • Coins of Caliph 'Abd al-Malik b. Marwān
  • Al-darahim
  • Al-makruha (sumayriya)
  • Arabization of Diwan