نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

2 دانشیارگروه زبان های باستانی ایران دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری تاریخ ایران قبل از اسلام دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

جابه‌جایی و پراکندگی گروه‌های انسانی در طول تاریخ در راستای اهداف و مطالع سیاسی- نظامی صورت گرفته است که به اصطلاح امروزی دیاسپورا نامیده می‌شود.در دوران ساسانی افراد و گروه‌های انسانی زیادی جابه‌جا و تبعید شدند.این مهاجران اجباری قربانی سیاست‌های مصلحت‌گرایانه دولت ساسانی بودند، ولی آنچه زمینه‌ساز این بحران اجتماعی گشت، رقابت‌های توسعه‌طلبانه و گرایش به قدرت‌نمایی دو امپراتوری ساسانی و بیزانس در منطقه بود.ساسانیان سیاست دیاسپورا و تبعید را در داخل و خارج ادامه دادند.زمینه این تبعیدها در اثر فشارهای سیاسی و سرکوب خشونت‌بار ایجاد شد.هدف ساسانیان از تداوم این روند، تضعیف قوای نظامی ملت‌ها و محروم کردن رقبا از حمایت پایه‌های قومی- و تا حدودی شاید استفاده از توانمندی و مهارت تبعیدیان در امور عمرانی و اقتصادی- بود که کاملاً هوشمندانه و آگاهانه صورت می‌گرفت.ولی بُعد دیگر این پدیده افزایش فعالیت مسیحیان و گسترش این آیین در قلمرو ساسانیان و به دنبال آن، نارضایتی روحانیان زرتشتی بود؛ به همین دلیل این پژوهش بر آن است که به بررسی این بحران اجتماعی و نقش شاهان ساسانی در راستای تداوم این سیاست و نتایج و پیامدهای آن بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role and Influence of Exiled and Transmitted People in Sasanian Era

نویسندگان [English]

  • Seyed Asghar Mahmoodabadi 1
  • Mahmood Jafari Dehaghi 2
  • Bahman Honarmand 3

1 Associate Professor, Department of History, University of Isfahan

2 Associate Professor, Department of Ancient Iranian Languages, University of Tehran

3 PhD student in Pre-Islamic Iranian History, Tehran University of Research Sciences

چکیده [English]

Through the history، transmission and propagation of human groups have happened according to political-military aims and activities, nowadays called Diaspora. In Sasanian era many individuals and groups of people were transmitted or exiled. These compulsory immigrants were the victims of Sasanian pragmatist policies. But what paved the way for this crisis, were the progressive contests and the tendencies to show the power on both Sasanian and Byzantine empires in the region. Sasanians continued Diasporas and exile policy inside and outside their territory. They proceeded to do so through political pressures and violent repression. By continuing this procedure، Sassanins aimed to weaken the military forces of the nations and deprive the rivals of being supported ethically or use the abilities and skills of deportees in reconstructive and economic affairs, which was entirely proceeded intentional and wisely. Other dimension of this phenomenon was the increase of Christian activities and the spread of Christianity in Sasanian territory which was followed by dissatisfaction of Zoroastrian priests. For this reason, this survey aims to investigate this social crisis and the role of Sasanian kings in resumption of this policy and its results and consequences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exile and Diaspora؛ Byzantine؛ Sasanians
  • Military Aims؛ Art and Architecture؛ Anshahrigs and Slave Classes؛ Craft and Trade