جایگاه دینی آذربایجان در دوره ساسانی

نویسندگان

دانشیار تاریخ ایران باستان دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

آذربایجان یکی از مراکز مهم سیاسی و دینی در طول تاریخ ایران، به خصوص ایران باستان بوده است.به دنبال روی کار آمدن دولت دینی ساسانی، آذربایجان مانند فارس از جایگاه دینی ممتازی برخوردار گردید؛ به‌طوری که پادشاه ساسانی هنگام تاج گذاری با پای پیاده به زیارت آتشکده آذرگشنسب در آذربایجان می‌رفتند و در هنگام تصمیم‌گیری‌های سخت به ویژه در زمان جنگ، برای به جا آوردن آداب نیایش و نذر و نیاز به آنجا مراجعه می‌کردند.به دیگر سخن، با قرار گرفتن آتشکده آذرگشنسب در آذربایجان، این سرزمین به موازات سرزمین پارس به یکی از پایگاه‌های مهم دینی و نمادی از اتحاد و یگانگی دین و دولت در دوره ساسانیان تبدیل شده بود.
با توجه به قرار گرفتن یکی از سه آتشکده مهم دوره ساسانی، یعنی آذرگشنسب در آذربایجان- که آن را تبدیل به مکانی مقدس و زیارتگاهی برای شاهان، بزرگان و روحانیان زرتشتی کرده بود- این مقاله بر آن است تا با استفاده از اسناد، شواهد تاریخی و به کارگیری شیوه‌های پژوهش‌های تاریخی، جایگاه دینی آذربایجان در دوره حکومت دینی ساسانیان را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ādurbādagān Religious Position during the Sasanian Period

نویسنده [English]

  • Mohammadtaghi Imanpour
Associated Professor of History of Ancient Iran, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Ādurbādagān has been one of the important religious and political centers during history of Iran, particularly in ancient era. Following the rise of Sasanian religious government to power, Ādurbādagān along to Parsa became an important religious center as Sasanian kings walking whole the way to Ādurbādagān for coronation ceremony and to visit Ādur Gušnaspa fire temple during war time, hardship, making decisive decision or as pilgrimage. In other word, locating Ādur Gušnaspa fire temple in Ādurbādagān made this place along the Parsa as one of the most important religious bases and the symbol of unification between religion and state during Sasanian period. However, as one of three important fire temples, Ādur Gušnasp had located in Ādurbādagān which had changed the position of this land to a sacred place and pilgrimage for kings and clergies. Thus in this paper it has been tried, based on evidence and historical documents and by using historical methodology research, to examine the religious position of Ādurbādagān during the Sasanian period.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ādurbādagān
  • Sasanians
  • Ādur Gušnaspa Fire Temple
  • Zoroas-trian Clergymen