دوره و شماره: دوره 27، شماره 36 - شماره پیاپی 126، زمستان 1396 

علمی- پژوهشی

1. تبعات اجتماعی گسترش طبقة متوسط جدید در ایران(1342-1357)

صفحه 9-31

حسین آبادیان؛ معصوم یاراحمدی؛ علی رضا علی صوفی؛ مهدی صلاح


2. معیارهای سنجشِ نسبت جامعه با جاهلیت در نهج‌البلاغه

صفحه 33-48

هانیه بیک؛ شهلا بختیاری؛ غلامرضا ظریفیان