دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
مسلمانان جزیرۀ کرت در دورۀ حاکمیت عثمانی، منشأ و سرنوشت
مسلمانان جزیرۀ کرت در دورۀ حاکمیت عثمانی، منشأ و سرنوشت

شهناز جنگجو قولنجی

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 11-34

https://doi.org/10.22051/hii.2023.44166.2811

چکیده
  جزیرۀ کرت بین سال‌های 1080-1054ق/ 1669-1644م به‌دست عثمانی‌ها فتح شد. طی مدت نسبتاً کوتاهی بعد از این فتح، جمعیت عظیمی از مسلمانان در جزیره شکل گرفت. مسلمانان که در ابتدا از موقعیت بهتری در مقایسه با مسیحیان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تفسیر انتقادی یک انگاره: کوروش دوم و خشایارشای یکم در مکالمۀ افلاطونی «آلکیبیادس بزرگ»
تفسیر انتقادی یک انگاره: کوروش دوم و خشایارشای یکم در مکالمۀ افلاطونی «آلکیبیادس بزرگ»

فرزاد رفیعی فر؛ اسماعیل سنگاری؛ سیدمسعود سیدبنکدار

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 35-55

https://doi.org/10.22051/hii.2023.45279.2851

چکیده
  رسالۀ موسوم به «آلکیبیادس بزرگ» ازجمله متونی محسوب می‌شود که به‌رغم آنکه پژوهشگران تردیدهایی جدی در انتساب آن به شخص افلاطون ابراز داشته‌اند، از جایگاهی ویژه در میان آثاری برخوردار است که ذیل ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اصلاحات نهادی دولت در اندیشۀ ثقه‌الاسلام تبریزی (با تکیه ‌بر نظریۀ نهادگرایی)
اصلاحات نهادی دولت در اندیشۀ ثقه‌الاسلام تبریزی (با تکیه ‌بر نظریۀ نهادگرایی)

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی؛ مصطفی پیرمرادیان؛ حسین عزیزی

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 57-85

https://doi.org/10.22051/hii.2023.42326.2738

چکیده
  در عصر قاجار، برخی علما به‌ دلایل فتور ایران اشاره کرده و گاه دربارۀ راهکارهای برون‌رفت از وضع ناگوار اقتصادی تحقیق‌هایی انجام دادند. ثقه‌الاسلام میرزا علی آقا تبریزی(1277-1330ق) یکی از اینان بود. او در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مذاکرات ارزنه‌الروم و بروز نخستین بحث و جدل‌ها دربارۀ اصالت و اعتبار عهدنامۀ زهاب (1259-1263قمری)
مذاکرات ارزنه‌الروم و بروز نخستین بحث و جدل‌ها دربارۀ اصالت و اعتبار عهدنامۀ زهاب (1259-1263قمری)

نصراله صالحی

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 87-114

https://doi.org/10.22051/hii.2023.44240.2818

چکیده
  روابط ایران و عثمانی در طول شش سده بسیار پرافت‌وخیز بود. دو دولت برای پایان‌دادن به جنگ و برقراری صلح عهدنامه‌های مختلف منعقد کردند. در بین معاهدات، دو معاهدۀ زهاب (1049/1639) و ارزنه‌الروم (1263/1847) اهمیت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نخستین اختلاس بانک ملی ایران: زمینه‌های بین‌المللی و پیامدهای سیاسی‌قضایی آن بر حکومت پهلوی
نخستین اختلاس بانک ملی ایران: زمینه‌های بین‌المللی و پیامدهای سیاسی‌قضایی آن بر حکومت پهلوی

محمدمهدی فراغت؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فریدون الهیاری

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 115-137

https://doi.org/10.22051/hii.2021.32390.2292

چکیده
  خواستۀ ملت ایران برای تأسیس بانک ملی به‌منظور کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های خارجی در دورۀ پهلوی اول جامۀ عمل پوشید. در تأسیس این مؤسسه متخصصان آلمانی نقش پررنگی داشتند، ولی اختلاس دکتر لیندن بلانت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
پژوهشی دربارۀ «وزارت» خواجه‌ نصیرالدین طوسی
پژوهشی دربارۀ «وزارت» خواجه‌ نصیرالدین طوسی

یزدان فرخی

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 139-162

https://doi.org/10.22051/hii.2023.42224.2723

چکیده
  جایگاه برجستۀ خواجه ‌نصیرالدین طوسی در میان «اسماعیلیه» و نیز تقرب و نفوذ وی نزد «مغول‌ها» در ایران، این دیدگاه را پیش آورده که خواجه در این حکومت‌ها، به مقام «وزارت» منصوب‌ شده است ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
واکاوی بازگشت احسان طبری از مارکسیسم: از پنداشت تا واقعیت
واکاوی بازگشت احسان طبری از مارکسیسم: از پنداشت تا واقعیت

پروین قدسی زاد

دوره 33، شماره 59 ، آذر 1402، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22051/hii.2023.43584.2788

چکیده
  احسان طبری از سرآمدان جنبش کمونیستی در ایران بود. او با دانش وسیعش در اعتباربخشی به حزب تودۀ ایران و آموزش مارکسیسم به جوانان حزبی، در گستراندن قلمرو حزب به‌ویژه در میان روشنفکران و کارگران سهمی بزرگ ...  بیشتر