دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
نام «محمد» پیش از پیامبر(ص)؛ بازبینی انتقادی شواهد و رهیافتی تازه
نام «محمد» پیش از پیامبر(ص)؛ بازبینی انتقادی شواهد و رهیافتی تازه

محمد احمدی منش

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22051/hii.2024.44590.2831

چکیده
  ریشه ­شناسی نام محمد و پیشینۀ پیشااسلامی آن همواره چالشی برای پژوهشگران بوده و در این باره پرسش ­هایی مطرح است؛ از جمله آنکه آیا نام محمد برگرفته از نام یا واژه­ ای غیرعربی بوده؟ و آیا پیش از برآمدن ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بازسازی تاریخی فضای دینی حبشه در سال پنجم بعثت با محوریت سورۀ مریم
بازسازی تاریخی فضای دینی حبشه در سال پنجم بعثت با محوریت سورۀ مریم

الهام آقادوستی؛ امیر احمدنژاد؛ رضا شکرانی

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 35-61

https://doi.org/10.22051/hii.2024.43647.2789

چکیده
  نخستین هجرت مسلمانان به حبشه به فرمان پیامبر، براساس منابع تاریخی در حدود سال پنجم بعثت صورت گرفت. گزارش‌های موجود در منابع تاریخی برای تبیین فضای حبشه در آن زمان و شناخت ساکنان آن و چیستی مذهب و معتقدات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مفهوم آزادی در «ثریا» چاپ قاهره
مفهوم آزادی در «ثریا» چاپ قاهره

غلامعلی پاشازاده؛ فاطمه اروجی؛ رسول پورزمانی

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 63-87

https://doi.org/10.22051/hii.2024.44187.2813

چکیده
  دورۀ قاجار برای ایرانیان مصادف با آشنایی و رویارویی با مفاهیم مدرن غربی، مانند آزادی است. جراید ایرانیِ چاپ خارج ایران در دورۀ زمانی پیشامشروطه یکی از مجاری آشنایی ایرانیان با این مفهوم بوده است. «روزنامه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
‌مناسبات طریقت‌های نقشبندیه و قادریه در کردستان پس از مولانا خالد شهرزوری
‌مناسبات طریقت‌های نقشبندیه و قادریه در کردستان پس از مولانا خالد شهرزوری

سید سعید حسینی؛ سید احمدرضا خضری

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22051/hii.2024.45505.2863

چکیده
  پژوهش‌های صورت‌گرفته دربارۀ تصوف در کردستان، عمدتاً تاریخ طریقت‌های صوفیانه را به صورت جداگانه و به دور از فضای ارتباطی آنها بررسی کرده‌اند؛ درحالی‌که به دلیل تأثیرگذاری مراودات این طریقت‌ها در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تصویر توّج در فردوس‌ المرشدیه
تصویر توّج در فردوس‌ المرشدیه

علی رسولی؛ حمیدرضا پیغمبری

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22051/hii.2024.43714.2793

چکیده
  تذکره‌های صوفیان ضمن ارائة مضامین اصلی خود، یعنی شرح حالات رهبران طریقت، بعضاً حاوی برخی داده‌های اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی نیز می‌باشند که استفاده از آنها را به‌خصوص در موضوعاتی که با مشکل فقر ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی سیر تطور دیدگاه نقشه‌نگاران اروپایی نسبت به ایران در قرون وسطی
بررسی سیر تطور دیدگاه نقشه‌نگاران اروپایی نسبت به ایران در قرون وسطی

میلاد صادقی

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 135-169

https://doi.org/10.22051/hii.2024.43406.2774

چکیده
  تصورات جغرافی‌دانان و نقشه ­نگاران اروپایی نسبت به جهان اطراف خود، عموماً برگرفته از متون کلاسیک یونان و روم باستان و همچنین کتاب ­های عهدین و مفسران مسیحی بود و این امر موجب می ­شد تصورات عمدۀ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خوانشی نو در تحلیل زوایای کارکردی مهدویت در عصر صفویه
خوانشی نو در تحلیل زوایای کارکردی مهدویت در عصر صفویه

زهرا سادات کشاورز؛ مریم سعیدیان جزی

دوره 33، شماره 60 ، بهمن 1402، صفحه 171-198

https://doi.org/10.22051/hii.2024.44414.2825

چکیده
  یکی از مشخصه­های عصر صفویه رویکردهای جریان­ ساز شیعی بود که خود را در قامت مفهوم مهدویت آشکار کرده است. نگارندگان پژوهش حاضر با این مفروض که مهدویت در صفویه ضمن وجوه کارکردی، با ابعاد کژکارکردی و بی­کارکردی ...  بیشتر