دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
سیاست قضایی سلاطین تیموری
سیاست قضایی سلاطین تیموری

فریدون الهیاری؛ معصومه سمائی دستجردی؛ وحید عابدین پور

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22051/hii.2014.702

چکیده
  از قدیمی ترین ایام تاکنون، قضاوت و دادرسی همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار آمده است. در ایران نیز، در ادوار مختلف چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از مهم‌ترین امور حکومتی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری
جابه جایی کانون‌های تجاری خلیج‌فارس و دریای عمان در سده‌های هفت و هشت هجری

محمد جعفر چمنکار

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 27-53

https://doi.org/10.22051/hii.2014.703

چکیده
  هم‌زمان با هجوم مغول، کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان تحت حاکمیت اتابکان و امرای محلی قرار داشت. اتابکان با پذیرش یساولی، پرداخت خراج و اتخاذ سیاست سازش، مانع تهاجم سپاهیان مغول به سرزمین‌های جنوبی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی: اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه (932-811ه/1528-1409م)
مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی: اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه (932-811ه/1528-1409م)

رضا شعبانی؛ ولی دین پرست

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 55-79

https://doi.org/10.22051/hii.2014.706

چکیده
  تیمور با کشورگشایی‌های خود عالمان و هنرمندان را از مناطق ایران، آناتولی، شامات و عراق جمع‌آوری کرد و به سمرقند انتقال داد. در دوره تیموریان، سمرقند و هرات به مراکز علمی و هنری تبدیل شدند. عالمان و هنرمندان ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جَغتاییان
عوامل موثر در مناسبات ایلخانان با جَغتاییان

جواد عباسی؛ حسن دهنوی

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22051/hii.2014.701

چکیده
  با تشکیل الوس جغتای در ماوراءالنهر و سپس حکومت ایلخانان در ایران، مرحله تازه ای از مناسبات خارجی در مرزهای شرقی ایران آغاز شد. این دو حکومت مغول بنا به ملاحظات و ضرورت هایی همواره در تعامل یا تقابل با ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نقش دوگانه حزب دموکرات ایران در مشارکت سیاسی زنان
نقش دوگانه حزب دموکرات ایران در مشارکت سیاسی زنان

سیمین فصیحی؛ مریم نوری امیرآبادی

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22051/hii.2014.704

چکیده
  این مقاله به بررسی نقش و تاثیر حزب دموکرات ایران در مشارکت سیاسی زنان، در فاصله سال‌های 1320-1332، می‌پردازد. نتیجه این پژوهش، که با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، این است که حزب دموکرات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)
ماهیت دولت پهلوی (دوم) از دیدگاه حزب توده ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (1357-1332)

پروین قدسی زاد؛ سهراب یزدانی؛ محمد امیر شیخ نوری

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 129-161

https://doi.org/10.22051/hii.2014.707

چکیده
  سه دهه پس از کودتای 28 مرداد 1332، دولت پهلوی با جریان فکری مخالفی مواجه شد که طیفی از اقشار به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده را به خود جذب کرده بود. این جریان که برآمده از نظام فکری مارکسیسم بود، در دو تشکل حزب ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران
اصلاحات مالی مجلس اول و اجرای آن در مازندران

محمدعلی کاظم بیکی

دوره 20، شماره 6 ، تیر 1389، صفحه 165-203

https://doi.org/10.22051/hii.2014.705

چکیده
  مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه‌های مختلف متوجه ملت می‌شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ...  بیشتر