دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
روابط تیموریان با خانات دشت قبچاق شرقی
روابط تیموریان با خانات دشت قبچاق شرقی

مسعود بیات

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22051/hii.2014.674

چکیده
  با وجود اینکه تیمور بنیانگذار حکومت تیموریان پیروزی‌های درخشانی در جبهه‌های نظامی کسب کرد، ولی هرگز در صدد ایجاد مبانی مشروعیت مستقل از مغولان برنیامد.این راهبرد که در عهد جانشینان او نیز ادامه پیدا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
شهر واحه‌های سغد
شهر واحه‌های سغد

اللهیار خلعتبری؛ حسن باستانی راد

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 25-56

https://doi.org/10.22051/hii.2014.677

چکیده
  سرزمین سغد، از پیشگامان ساخت و رشد و بالندگی شهر در پهنه تمدن ایرانی است.نام سغد ریشه در معنای سکونت‌گاه و شهر دارد.ساکن سغد جزو نخستین شهرنشینان و کناره‌های رود سغد(زرافشان) بهترین جایگاه از نظر طبیعت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
رابطه‌ی نهاد سیاسی و مذهبی در حکومت زندیه؛ دوره تعامل محدود
رابطه‌ی نهاد سیاسی و مذهبی در حکومت زندیه؛ دوره تعامل محدود

محمد علی رنجبر

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 57-83

https://doi.org/10.22051/hii.2014.680

چکیده
  حکومت زندیه (1209-1163 ق) به ویژه در دوره کریم‌خان زند(1193-1163 ق.)، آرامش و استقرار کوتاهی در ایام فترت پس از صفویه محسوب می‌شود که توانست شیوه‌ای از کشورداری را به اقتضای شرایط موجود به اجرا بگذارد.مهمترین ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
برکه خان و بیبرس: تأثیر عوامل دینی- اقتصادی بر تعمیق روابط تجاری آلتین اردو و ممالیک
برکه خان و بیبرس: تأثیر عوامل دینی- اقتصادی بر تعمیق روابط تجاری آلتین اردو و ممالیک

یونس فرهمند؛ قدریه تاج بخش

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22051/hii.2014.676

چکیده
  حکومت آلتین اردو از مهمترین هم‌پیمانان دولت ممالیک بود؛ هر دو با مغولان در ایران خصومت بسیار داشتند واین وجه مشترک در تحکیم روابط سیاسی و تجاری آنان تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت.پس از مرگ مُنگوقا آن، به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کهن‌ترین میهن‌ پارسیان در ایران: بررسی دیدگاه‌ها
کهن‌ترین میهن‌ پارسیان در ایران: بررسی دیدگاه‌ها

فاطمه مدرسی؛ مهرداد قدرت دیزجی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 103-112

https://doi.org/10.22051/hii.2014.675

چکیده
  هرچند نام پارس از دوره هخامنشی به سرزمینی در جنوب ایران گفته می‌شود، ولی بر پایه پژوهش‌های زبانی در مدارک آشوری، پیش از آن چندین ناحیه در ایران به این نام یا صورت‌های دیگر آن(پارسوا، پارسواش، پارسوماش) ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
درباره ماهیت، مختصات و چارچوب امپراطوری هخامنشیان
درباره ماهیت، مختصات و چارچوب امپراطوری هخامنشیان

علی اصغر میرزایی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 113-147

https://doi.org/10.22051/hii.2014.678

چکیده
  تأسیس امپراتوری هخامنشیان به رهبری کوروش و استقرار و تداوم آن، در واقع، انتقال امپراتوری از بین‌النهرین به ایران و تحلیل امپراتوری‌های آشور، بابل و مصر در یک امپراتوری گسترده به رهبری پارسیان بود؛ ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی تحلیلی استملاک دو جانبه اتباع ایران و عثمانی
بررسی تحلیلی استملاک دو جانبه اتباع ایران و عثمانی

مرتضی نورائی

دوره 20، شماره 5 ، فروردین 1389، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22051/hii.2014.679

چکیده
  مطالعه روابط ایران با کشورهای همسایه در مدار دیپلماسی قابل تحقیق نیست.به ویژه در رفتار متقابل ایرانیان با عثمانی‌ها در خاک یکدیگر مسائل دیگری اهمیت می‌یافت که در پاره‌ای موارد سکان دیپلماسی دو کشور ...  بیشتر