دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی
نقش شورش بهرام چوبین در تضعیف و فروپاشی دولت ساسانی

محمد تقی ایمان پور؛ نجم الدین گیلانی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22051/hii.2014.692

چکیده
  خاندان‌های کهن که به دنبال مهاجرت اقوام آریایی به ایران شکل گرفتند، به دلیل داشتن املاک و رعایای فراوان و لیاقت و شجاعت در فن جنگاوری و سوارکاری توانستند در طول تمام این سلسله‌ها از جایگاه ممتازی در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله آل اینجو(725- 754 هـ ق.)
خاستگاه‌های اقتدار و مقبولیت اجتماعی سلسله آل اینجو(725- 754 هـ ق.)

علی بحرانی پور؛ سیده زهرا زارعی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22051/hii.2014.689

چکیده
  آل اینجو، از حکومت‌های محلی مشهور و محبوب تاریخ ایران است که در فاصله زمانی اواخر ایلخانان تا برآمدن آل‌مظفر روی کارآمد و کمتر درباره آن مطالعه شده است.تا آنجا که پیگیری شده، تحقیق مستقلی در باب پایه‌های ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری
علل تحول خوشنویسی و پیوند آن با هویت ایرانی در دوره تیموری

وحید عابدین پور؛ معصومه سمائی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 55-85

https://doi.org/10.22051/hii.2014.688

چکیده
  انواع شاخه‌های هنری نقاشی، معماری، تذهیب، صحافی، منبت‌کاری، معرق و کتاب‌آرایی در طی حکومت تیموریان (771-912 ق) رشد چشمگیری داشت؛ چنان که این دوره را، دوره شکوفایی هنر می‌نامند.یکی از شاخه‌های هنری، خط ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه
اندیشه موعودگرایی در دوره صفویه

مهدی فرهانی منفرد؛ نسیم خلیلی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 87-113

https://doi.org/10.22051/hii.2014.690

چکیده
  هدف اصلی نوشتار حاضر مطالعه تاریخ اجتماعی عصر صفویه با توجه ویژه به موضوع مهدویت و منجی‌گرایی است.اهمیت این موضوع به این امر باز می‌گردد که این اندیشه در آن روزگار به شکلی پررنگ‌تر و در سطح گسترده حیات ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با «دوگانگی طبیعت و فرهنگ» از انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار
از خلوت خانه تا عرصه اجتماع رویارویی زنان با «دوگانگی طبیعت و فرهنگ» از انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار

سیمین فصیحی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 115-137

https://doi.org/10.22051/hii.2014.691

چکیده
  .این مقاله، یکی از مقولات اصلی تاریخ‌نگاری زنان؛ یعنی دوگانگی بین طبیعت و فرهنگ و نحوه مواجهه زنان با این دوگانگی را در سال‌های انقلاب مشروطیت تا پایان دوره قاجار، بررسی کرده است.گرچه عمر تشخیص نظری ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اهمیت و جایگاه تبلیغات در منازعات عصر صفویه
اهمیت و جایگاه تبلیغات در منازعات عصر صفویه

عبدالله متولی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 139-167

https://doi.org/10.22051/hii.2014.694

چکیده
  صفویان از جنبه‌های مختلفی در روند عمومی تاریخ ایران تحول و دگرگونی ایجاد کردند.بازسازی سیاسی در چارچوب جغرافیایی تاریخی ایران و به کارگیری مذهب شیعه که مذهب رسمی بود، دو اقدام سرنوشت‌ساز محسوب می‌شد.این ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
وجه اشتقاق و کاربرد معنای واژه زندیق در متون گوناگون
وجه اشتقاق و کاربرد معنای واژه زندیق در متون گوناگون

سید سعیدرضا منتظری؛ فرح زاهدی

دوره 20، شماره 8 ، بهمن 1389، صفحه 169-194

https://doi.org/10.22051/hii.2014.693

چکیده
  واژه زندیق نخستین بار در کتیبه کرتیر به کار برده شد و منظور از آن پیروان دین مانی بود، پس از آن برای پیروان جنبش مزدک نیز استفاده شد.این واژه در دوره اسلامی کاربرد بسیار گسترده‌ای پیدا کرد؛ تا جایی که ...  بیشتر