نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تیمور با کشورگشایی‌های خود عالمان و هنرمندان را از مناطق ایران، آناتولی، شامات و عراق جمع‌آوری کرد و به سمرقند انتقال داد. در دوره تیموریان، سمرقند و هرات به مراکز علمی و هنری تبدیل شدند. عالمان و هنرمندان زیادی در این شهرها گرد آمدند. با گسترش مناسبات فرهنگی میان ایران و آناتولی به تدریج برخی از عالمان و هنرمندان به عثمانی مهاجرت کردند. حمایت سلاطین عثمانی از مهاجران و اوضاع نابسامان داخلی ایران پس از الغ‌بیگ، که موجب کاهش حمایت‌های مادی و معنوی فرمانروایان تیموری از اهل علم و هنر شده بود، در این مهاجرت نقش موثری داشت. هر چند پیش از این هم، ایرانیان به آناتولی مهاجرت می‌کردند، این مسئله در دوره تیموریان با سرعت بیشتری ادامه یافت. در این مقاله روند مهاجرت عالمان و هنرمندان ایرانی به عثمانی و نقش آن‌ها در انتقال فرهنگ و هنر تیموری به عثمانی و در نهایت، تأثیری که این مهاجران در توسعه هنر استانبول و اعتلای آن داشتند، بررسی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Migration of Iranian artists to the Ottoman Empire: Late Timurid and early Safavid periods (932-811 AH / 1528-1409 AD)

نویسندگان [English]

 • Reza Shabani 1
 • Vali Dinparast 2

1 Professor, Department of History, Shahid Beheshti University

2 PhD student of Shahid Beheshti University

کلیدواژه‌ها [English]

 • artists
 • Artisans
 • People of speech
 • Timurids
 • Ottoman
 • Iran
 • Herat
 • Tabriz
 • Istanbul
 • Migration