نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

با تشکیل الوس جغتای در ماوراءالنهر و سپس حکومت ایلخانان در ایران، مرحله تازه ای از مناسبات خارجی در مرزهای شرقی ایران آغاز شد. این دو حکومت مغول بنا به ملاحظات و ضرورت هایی همواره در تعامل یا تقابل با یکدیگر بودند. در این میان، ایلخانان بیشتر می کوشیدند از در صلح و دوستی با الوس جغتای درآیند، اما اصرار الوس جغتای بر دشمنی با ایلخانان باعث بروز درگیری هایی میان دو حکومت شد. آنچه در این زمینه اهمیت بیشتری دارد، عواملی است که در نوع مناسبات آن ها تأثیرگذار بود. این عوامل متعدد بودند و مجموعه ای از مسائل منطقه ای و حتی بین المللی آن زمان را در برمی گرفتند؛ به همین دلیل، شناسایی و تحلیل مستندات آن ها می تواند به درک و تحلیل دقیق تر مناسبات این دو حکومت و بخشی از تاریخ روابط خارجی ایران کمک نماید. نوشته‌ی حاضر به بررسی این مناسبات بر پایه عوامل تعیین‌کننده در آن می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Factors influencing the relations of the Ilkhans with the Jaghtayans

نویسندگان [English]

 • Javad Abbasi 1
 • Hasan Dehnavi 2

1 Assistant Professor of History, Ferdowsi University of Mashhad

2 M.A of History

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ilkhans
 • Khorasan
 • Golden Army
 • Khan Khan
 • Mamalik
 • Negroes
 • Al Kurt
 • Qarakhtaeian of Kerman
 • Foreign relations