نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه ارومیه

چکیده

هم‌زمان با هجوم مغول، کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان تحت حاکمیت اتابکان و امرای محلی قرار داشت. اتابکان با پذیرش یساولی، پرداخت خراج و اتخاذ سیاست سازش، مانع تهاجم سپاهیان مغول به سرزمین‌های جنوبی ایران شدند. این سیاست فرایند رشد و تکامل بازرگانی خلیج فارس و دریای عمان را استمرار بخشید. هم‌زمان با این تحولات، جابه‌جایی آشکاری در میزان اهمیت مراکز اقتصادی سواحل و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان به وجود آمد. براین اساس، در کنار افول پاره‌ای از بخش‌های عمده تجاری پیشین، مراکز نوینی در عرصه تکاپوی بازرگانی منطقه نقش‌آفرین شدند. ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی، حاکمیت عناصر ایرانی بر سرزمین‌های کلیدی تجاری در جنوب تنگه‌هرمز، استقرار امنیت در خطوط ارتباطی بازرگانی و توانمندی‌ مالی تجار سبب گردید تا اقتصاد خلیج فارس و دریای عمان با افول برخی مراکز تجاری سنتی، عصر تابناکی را در سده‌های 7 و8 هجری تجربه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relocation of Persian Gulf and Oman Sea trade centers in the seventh and eighth centuries AH

نویسنده [English]

  • Mohammad Jafar Chamankar

Assistant Professor of History Department, Urmia University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian gulf
  • Oman sea
  • Seventh and eighth centuries AH
  • Business centers
  • Displacement