نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ تمدن و فرهنگ ایران اسلامی، دانشگاه تهران

چکیده

مشکلات مزمن مالی و افزایش کسری بودجه دولت قاجاریه موضوعی پنهان یا قابل انکار نبود، زیرا بار آن به شیوه‌های مختلف متوجه ملت می‌شد. برای حل این مشکل، مجلس شورای ملی قوانینی اصلاحی را وضع کرد که مالیات ارضی و لغو تیول را شامل می‌شد (صفر1325هـ ق./مارس1907م). پژوهشگران با تمرکز بر نحوه قانون‌گذاری و خود این قوانین، به گونه‌ای گذرا به مخالفت مسلحانه برخی از تیول‌داران با قانون اساسی به بهانه حمایت از سلطنت پرداخته‌اند. پژوهش حاضر به اجرای قوانین ذکر شده اختصاص دارد که وجه ناشناخته این اصلاحات است؛ بدین منظور با مطالعه اجرای این قوانین مجلس در مورد مازندران، می‌کوشد موانع اجرایی اصلاحات و دستاورد مجلس اول را ارزیابی کند.

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial reforms of the first parliament and its implementation in Mazandaran

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Kazaem Beyki

Associate Professor, Department of History of Civilization and Culture of Islamic Iran, University of Tehran