دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
علمی- پژوهشی
مؤلفه های تاریخ نگاری شعبی براساس روایت های بر جای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی
مؤلفه های تاریخ نگاری شعبی براساس روایت های بر جای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی

زینب امیدیان؛ مریم عزیزیان

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22051/hii.2020.27908.2100

چکیده
  ریشه ­های تاریخ­نگاری اسلامی به روایاتِ راویان و اخباریان سده اول و دوم قمری باز می­ گردد که در متون تاریخی سده­ های بعد بر جای مانده ­اند. از این ­رو، فهمِ شیوۀ تفکر مسلمانان درباره گذشته، به ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نیروی دریایی ایران با تأکید بر نقش کشتی پرسپولیس در امنیت خلیج‌فارس در دورۀ قاجار
نیروی دریایی ایران با تأکید بر نقش کشتی پرسپولیس در امنیت خلیج‌فارس در دورۀ قاجار

حیدر امیری

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 33-57

https://doi.org/10.22051/hii.2020.24129.1894

چکیده
  خلیج‌فارس و کرانه­ های شمالی و جنوبی آن همواره در سطح ملی، منطقه­ ای و جهانی از اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده­ است. در ابتدای دورۀ قاجار، این آبراه اهمیت تجاری و بازرگانی داشت؛ سپس ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول
عوامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دوره پهلوی اول

محمد جعفر چمنکار

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 59-86

https://doi.org/10.22051/hii.2020.24197.1897

چکیده
  جزایر، بنادر و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس و دریای عمان در دورۀ پهلوی اول جایگاه ممتاز اقتصادی خود را حفظ کرده بودند. بخش عمده‌ای از تجارت دریایی ایران از مبادی متعدد خروجی و ورودی این مناطق انجام می‌گرفت. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
تحلیل سلسله مراتبی عوامل شکست جنبش نفس زکیه
تحلیل سلسله مراتبی عوامل شکست جنبش نفس زکیه

هدی شعبان پور؛ محمدرضا بارانی

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22051/hii.2020.27924.2101

چکیده
  عباسیان پس از برآمدن، با چالش واگرایی علویان، شیعیان و مشروعیت اجتماعی روبه‌رو شدند و جنبش نفس زکیه در برابر خلافت عباسی مهم‌ترین آن بود که بازتاب سیاسی و اجتماعی گسترده­ای در بین مردم داشت؛ هرچند ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی دو خوانش از مردم‌سالاری در جریان‌های اندیشۀ دینی معاصر ایران
بررسی دو خوانش از مردم‌سالاری در جریان‌های اندیشۀ دینی معاصر ایران

محسن شفیعی سیف آبادی؛ علی باقری دولت آبادی

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 117-141

https://doi.org/10.22051/hii.2020.25995.2005

چکیده
  در این مقاله تأثیر رویکرد تفسیری محمد مجتهد شبستری به­ عنوان یکی از نوگرایان ­دینی و آیت‌الله مصباح یزدی به ­عنوان یکی از نمایندگان جریان اسلام سیاسی فقاهتی بر نوع نگاه آنها به الگوی نظم سیاسی دموکراتیک ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
خوانشی نو از علل تعلیق برنامۀ هفت سالۀ اول
خوانشی نو از علل تعلیق برنامۀ هفت سالۀ اول

علی شهوند؛ حبیب اله سعیدی نیا

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 143-175

https://doi.org/10.22051/hii.2020.28630.2135

چکیده
  تهیه برنامۀ عمرانی هفت­ساله اول و اجرای آن با تصویب قانون «اجازه اجرای مقررات گزارش کمیسیون برنامه» مجلس شورای ملی در 26 بهمن 1327ش، آغازی برای کاربرد برنامه­ریزی اقتصادی در ایران بود. نخستین روزهای ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)
آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌آهن سراسری ایران (1307-1320)

فروغ یزدانی؛ علی بیگدلی؛ حسین آبادیان

دوره 30، شماره 46 ، تیر 1399، صفحه 177-198

https://doi.org/10.22051/hii.2020.23802.1879

چکیده
  در مقالۀ حاضر به مسئلۀ آموزشگاه‌ها و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای مخصوص رشتۀ آهن طی سال‌های 1304-1320ش پرداخته شده و ضرورت‌های تأسیس این مؤسسات و نقش آنها در تربیت نیروی انسانی برای صنعت راه‌آهن به بحث گذاشته ...  بیشتر