دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 19 (1388)
دیدگاه سیاسی- اجتماعی خیرالکلام، اولین روزنامه گیلان
دیدگاه سیاسی- اجتماعی خیرالکلام، اولین روزنامه گیلان

نصراله املشی پور محمدی

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22051/hii.2014.761

چکیده
  خیرالکلام اولین روزنامه محلی گیلان وبد که از تاریخ 24 جمادی‌الثانی 1325 ق، تقریباً به مدت سه سال، به همت افصح المتکلمین چاپ و منتشر شد.این روزنامه ابتدا از انقلابی‌ها و مشروطه‌خواهان از نظر قلمی و معنوی ...  بیشتر
ورود کاسی‌ها به میان‌رودان و پیامدهای آن
ورود کاسی‌ها به میان‌رودان و پیامدهای آن

شهرام جلیلیان؛ امیر علی‌نیا

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22051/hii.2014.763

چکیده
  بیشتر پژوهندگان عقیده دارند که کوه‌های زاگرس و منطقه لرستان امروزی، خاستگاه آغازین و زیستگاه مردمانی بوده است که در تاریخ جهان باستان «کاسی یا کشّو»خوانده می‌شده‌اند.آن‌ها در نیمه دوم هزاره ...  بیشتر
منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل بیرونی در آن
منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل بیرونی در آن

عبدالرسول خیراندیش؛ علی منصوری

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، صفحه 47-62

https://doi.org/10.22051/hii.2014.764

چکیده
  تا پیش از دورۀ مغول منازعه های درونی شهرهای ایران بیشتر جنبۀ مذهبی داشت، اما پس از یک دوره استیلای مغولان چنین منازعه هایی صورت اجتماعی به خود گرفت. آنچه بیش از همه حیات اجتماعی این دوره را تحت تأثیر خود ...  بیشتر
دیالکتیکِ ساختاری در دولت نظامی‌گرای افشار
دیالکتیکِ ساختاری در دولت نظامی‌گرای افشار

احمد درستی

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، صفحه 65-88

https://doi.org/10.22051/hii.2014.762

چکیده
  تاریخ ایران در دوره اسلامی شاهد ظهور دولت‌های نظامی‌گرای متعددی همچون غزنویان، ایلخانان، تیموریان و افشاریان بوده است.از میان دولت‌های یاد شده، سلسله افشار عمری به غایت کوتاه داشت. این مقاله با هدف ...  بیشتر
بررسی مداخله انگلیسی ها در امور اقتصادی ایران در جریان جنگ جهانی دوم
بررسی مداخله انگلیسی ها در امور اقتصادی ایران در جریان جنگ جهانی دوم

سجاد راعی گلوجه

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، صفحه 89-110

https://doi.org/10.22051/hii.2014.765

چکیده
  یکی از اهداف اصلی اشغال ایران و تحمیل پیمان اتحاد سه گانه بر ایران که انگلیسی ها نقش اصلی در آن داشتند بسترسازی برای مداخله تمامعیار و شبه قانونی در امور داخلی ایران بود تا تمهیدهای لازم را برای هرگونه ...  بیشتر
چالش های مرزی ایران و افغانستان در دورۀ رضا شاه
چالش های مرزی ایران و افغانستان در دورۀ رضا شاه

کریم سلیمانی دهکردی؛ معصومه نیرآبادی

دوره 22، شماره 16 ، بهمن 1391، صفحه 111-142

https://doi.org/10.22051/hii.2014.766

چکیده
  اختلاف بر سر تعیین مرزها، ناآرامی و ناامنی در مرزها، مسئله رود هیرمند و مشکل مهاجرت اتباع دو کشور به شهرهای مرزی یکدیگر در دوره رضاشاه ) 6311 م/ 6901 ش- 6316 م/ 6910 ش( محورهای این مقاله را تشکیل می دهد. کشور افغانستان، ...  بیشتر