نویسنده

دانشجوی دوره دکتری تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه تهران

چکیده

یکی از اهداف اصلی اشغال ایران و تحمیل پیمان اتحاد سه گانه بر ایران که انگلیسی ها نقش اصلی در آن داشتند بسترسازی برای مداخله تمامعیار و شبه قانونی در امور داخلی ایران بود تا تمهیدهای لازم را برای هرگونه اقدام به نفع متفقین، به طور اعم، و بریتانیا به طور اخص در هر زمینهای که ضرورت داشته باشد، فراهم کنند. بنابراین، انگلیسی ها در زمان اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، در ابعاد وسیعی در امور داخلی ایران مداخله کردند که یکی از آنها امور اقتصادی بود. جنبه اقتصادی اشغال ایران درسطح های خرد و کلان، در مقایسه با سایر جنبه ها و ابعاد اشغال، وسعت و اهمیت بیشتری برای انگلیسی ها، و پیامدهای اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدتِ زیانبار و محسوسی برای دولت و مردم ایران داشته است، به طوری که عوارض ناشی از آن، علاوه بر سال های اشغال، در سال ها و دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم نیز همچنان تداوم یافت وانگلیسی ها در امور داخلی ایران در طول سال های اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و پیامدهای این مداخله است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on British intervention in Iran's economic affairs during World war II A

نویسنده [English]

 • Sajjad Raee Golujeh

PhD Candidate in History of Islamic Iran, University of Tehran

چکیده [English]

The Allies intention in occupying Iran and imposing the Tripartite pact -in which the British were mostly involved- was largely to intervene Quai-legally and generally in Iranian internal affairs and to do anything that would be favorable to the Allies in general and to Britain in particular. Therefore, the British did their best to interfere widely in Iran domestic affairs especially in economy. The economic aspect of the occupation in part and in general, was of paramount importance and benefit for the British, but very harmful in short and long-terms for the Iranian people and government, because its outcomes lasted tangibly during decades and left effects on Iran political , economical , cultural and social structures.
This paper is intended to study the various aspects of the British intervention in Iranian internal affairs during the Allied occupation and its outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Britain
 • Allies
 • Iran
 • Intervention
 • Economic
 • Affairs
 • Military Occupation
 • Imposition
 • Tripartite pact
 • World war II (1939-1945)