دوره و شماره: دوره 22، شماره 15 - شماره پیاپی 103، پاییز 1391، صفحه 1-153 (پاییز 1391) 
1. بررسی تاریخی ناامنی‌های عهد مغول و نقش آن در انحطاط اخلاقی ایرانیان

صفحه 1-29

10.22051/hii.2014.695

مرتضی حاجی مزدارانی؛ فاطم کوپا؛ نرگس محمدی بدر؛ غلامرضا زندی


2. تفکیک قوا در اندیشه‌های ثقه‌الاسلام تبریزی

صفحه 31-51

10.22051/hii.2014.699

حسین شیرمحمدی باباشیخعلی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ فروغ بحرینی؛ رضا بی‌طرفان