دوره و شماره: دوره 23، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 1-110 (تابستان 1392) 
5. آیین‌های طهارت در دین زرتشتی

صفحه 69-87

10.22051/hii.2014.771

محمد مشهدی نوشابادی؛ عباس رجبی گوندره


6. نقش و جایگاه ساتراپی‌ها در شاهنشاهی هخامنشی

صفحه 89-110

10.22051/hii.2014.772

محمدکریم یوسف جمالی؛ محمد‌تقی ایمان پور؛ علی‌اکبر شهابادی