نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تبریز

2 دانشیارگروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

  موقعیت مناسب دولت‌شهر جنوا و همکاری در جریان جنگ‌های صلیبی و تحول در تجارت از لحاظ تشکیلات و شیوه در آستانه‌ی تشکیل امپراتوری مغول، باعث شکل‌گیری مرحله‌ی جدیدی از تجارت بین‌قاره‌ای شد. تجارت برای مغول به عنوان یک سنت در حکومت ایلخانان همچنان اهمیت داشت. حضور تجار جنوایی در بنادر شرق طالع و دریای سیاه و نیازهای دو‌جانبه موجب نزدیکی روابط دو طرف شد و دوره‌ی خاصی در مناسبات تجاری ایران و دولت شهر جنوا به وجود آمد. جنوایی‌ها به ایجاد کنسولگری و اعزام کنسول‌هایی برای نظارت بر تجار خود در شهرهایی مانند تبریز پرداختند. حکومت‌های مسیر جاده‌ی ابریشم که از منافع تجارت بین‌قاره‌ای بهره‌مند بودند، با ایجاد تسهیلات و واگذاری امتیازاتی به تجار، به روند تجارت سرعت بخشیدند. هرچند ایلخانان در انجام فعالیت‌های تجاری به مسائل سیاسی توجه نداشتند، به دنبال شکست‌های متعدد در شام، بخشی از فعالیت‌های آنان از مسائل سیاسی تأثیر پذیرفت. سیاست ضربه به منافع تجاری همزمان با فعالیت‌های نظامی دنبال شد. ایلخانان در کسب همکاری متحدان جنوایی خود به دلیل منافع حاصل از تجارت با ممالیک، موفقیت چندانی به دست نیاوردند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Commercial Relations Between Iran and Genoa in Ilkhanid Period

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaei 1
  • Alireza Karimi 2

1 PhD student in History of Tabriz University

2 Associate Professor, Department of History, University of Tabriz

چکیده [English]

 Proper opportunity of the city of Genoa, its cooperation during the Crusades, and the evolution in the terms of trade organization and practices at the same time that Mongol empire was establishing, formed a new round of intercontinental trade . The importance of commerce for the Mongol continued as a tradition in Ilkhanids. Genoese commercial presence in eastern ports and the Black Sea and also mutual needs made close relations between the two sides , and a certain period in bilateral relations between Iran and the city of Genoa began.  Genoaeses launched to create and deploy the consoles to supervise the their merchants in towns such as Tabriz. The Silk Road governments who had enjoyed benefits of intercontinental trade, provided facilities and expedited the procedure of commerce. Although Ilkhanids did not concern politics in business activities, With the various defeat in Sham, their activities got influenced by politics. Policy of impact to the business interests were pursued by military activities. Ilkhanids failed in participating in cooperation with Genoa due to their benefit of business with Mamluks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moghol
  • Ilkhanids
  • Genoa
  • Commerce
  • Mamluks