دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
علمی- پژوهشی
تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت، جهان سنّت و گذار از آن
تکاپوی زنان عصر قاجار: فردیت، جهان سنّت و گذار از آن

سهیلا ترابی فارسانی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.741

چکیده
  زنان در عصر قاجار همچون دوره های پیشین در چارچوب نظام سنتی محصور بودند و تنها در جایگاه همسر و مادر نقش ایفا می کردند. نظام خانواده، هنجارهای اجتماعی و نظام حقوقی، جهان بسته ای را فراهم ساخته بود که در ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ترکمن ها و بردگیِ ایرانیان در عصر قاجار
ترکمن ها و بردگیِ ایرانیان در عصر قاجار

غلامحسین زرگری نژاد؛ نرگس علیپور

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 24-46

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.735

چکیده
  در طول سلطنت قاجارها، غارت و چپاول و در نتیجه اسارت تعداد زیادی از ایرانی ها بویژه ساکنان مناطق مرزی شمال شرقی به دست ترکمن ها، همواره برای ایرانیان مشکل ساز بود. اگرچه مزاحمت ها و تجاوزات ترکمنان در مناطق ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی روندهای شکل گیری و دگرگونی نظام اداره ایالات حکومت سلجوقی
بررسی روندهای شکل گیری و دگرگونی نظام اداره ایالات حکومت سلجوقی

ناصر صدقی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 47-78

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.740

چکیده
  مجموعه ایالات و نواحی واقع در حیطه نفوذ و قلمرو سیاسی سلجوقیان، مطابق معیارِ میزان و سطح نفود و تأثیرگذاری نظام دیوانسالاری در آنها در سه نوعِ ایالات دیوانی، ایالات اقطاعی و ایالات تابعه قابل بررسی است. ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران
بررسی نظریه خاستگاه قنات در ایران

حسین میرجعفری؛ فریدون اللهیاری؛ عبدالکریم بهنیا؛ زهره چراغی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 79-102

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.736

چکیده
  شکل گیری اجتماعات انسانی پیرامون منابع آب، یکی از پایه های اصلی رشد تمّدن های بشری محسوب می گردد. فلات مرکزی ایران تا دوره نئولیتیک (نوسنگی) از شرایط اقلیمی متفاوتی برخوردار بوده و فراوانی جریان های سطحی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
ایلاف قریش و تأثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلام
ایلاف قریش و تأثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلام

علی ناظمیان فرد

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.739

چکیده
  ظهور قصی بن کلاب در عرصه ی سیاسی ـ اجتماعی مکه و اهتمام او در تجمیع قریش و تأسیس مناصب اجتماعی این شهر، زمینه ورود این منطقه را به عرصه مدنیت هموار کرد. بازرگانان قریش که به حیث تحمس در دین و حفظ حرمت کعبه ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
نخستین نظریه پرداز ارجاءبررسی تحلیلی نامه حسن بن محمد بن حنفیه درباره ارجاء
نخستین نظریه پرداز ارجاءبررسی تحلیلی نامه حسن بن محمد بن حنفیه درباره ارجاء

علیمحمد ولوی؛ علی غلامی دهقی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 127-152

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.737

چکیده
  حسن فرزند محمد حنفیه، از تابعان مدینه و از نوادگان علی (ع) بود. او عالمی فقیه و آگاه به اختلاف فتاوا و محدّثی می دانند که بر عالمان عصر خویش برتری داشته است. مورخان از او به عنوان نظریه پرداز اندیشه ارجا ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
حمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات: بازنگری مفهوم پول هندی
حمایت های مالی حاکمان اوده از عتبات: بازنگری مفهوم پول هندی

عباس هاشم زاده محمدیه؛ سیدهاشم آقاجری

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1388، صفحه 153-182

http://dx.doi.org/10.22051/hii.2014.738

چکیده
  کمک های حاکمان اوده (1274-1132/1858-1719) به عتبات و موقوفه اوده که ریشه در آن کمک ها داشت و از هر دو با عنوان «پول هندی» یا «پول هند» و یا «فلوس الهند» نیز یاد می شود، به طور کلی به پیامد پدیده مهاجرت ...  بیشتر