دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
علمی- پژوهشی
اوضاع اجتماعی و اقتصادی تبریز عصر صفوی
اوضاع اجتماعی و اقتصادی تبریز عصر صفوی

نصرالله پورمحمدی املشی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22051/hii.2014.730

چکیده
  تبریز،نخستین پایتخت صفویان،حتی بعد از انتقال پایتخت از این شهر به قزوین و اصفهان،همچنان از اهمیت سیاسی و اقتصادی برخوردار بود.اما موقعیت جغرافیایی و انتقال پایتخت و همچنین تهاجم عثمانی‌ها و بلایایی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
کردهای فارس و زمینه‌های شکل‌گیری سلسله ملوک شبانکاره
کردهای فارس و زمینه‌های شکل‌گیری سلسله ملوک شبانکاره

علی رضاییان

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22051/hii.2014.731

چکیده
  کردهای فارس صحراگردانی بودند که پیش از ظهور اسلام و در قرون اولیه اسلامی در فارس حضوری تاثیرگذار داشتند.در حدود اواسط قرن پنجم ه.ق با رهبری فضلویه چند طایفه از کردهای فارس با هم متحد شدند و تشکلی را با ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
لشکرکشی سلطان مراد چهارم به ایروان و تبریز:علل و نتایج
لشکرکشی سلطان مراد چهارم به ایروان و تبریز:علل و نتایج

نصرالله صالحی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، صفحه 77-106

https://doi.org/10.22051/hii.2014.732

چکیده
  با مرگ شاه عباس یکم و روی کار امدن شاه صفی،دولت صفوی از جهت داخلی و خارجی دچار مشکلات به گونه‌ای موجب از بین رفتن اقتدار عصر شاه عباس یکم گردید.در عرصه روابط خارجی دولت صفوی با دو جنگ ناخواسته از سوی عثمانی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
عدالتخانه دولتی:وزارت عدلیه یا مجلس شورای ملی
عدالتخانه دولتی:وزارت عدلیه یا مجلس شورای ملی

حجت فلاح توتکار

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22051/hii.2014.733

چکیده
  نوشتار حاضر به تامل در باب معنا و مضمون عدالتخانه دولتی می‌پردازد.فعالان سیاسی و رهبران روحانی در اعتراض و واکنش به فلک بستن تجار قند توسط حاکم تهران-میرزا احمدخان علاء الدوله-و ماجرای مسجد شاه به حضرت ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
آتوپارت،شهربان هخامنشی ماد کوچک
آتوپارت،شهربان هخامنشی ماد کوچک

مهرداد قدرت دیزجی

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، صفحه 125-134

https://doi.org/10.22051/hii.2014.729

چکیده
  مادها که نخستین سلسله ایرانی را در این سرزمین پایه‌گذاری کردند،در پیشبرد سلسله‌های دیگر ایرانی نیز نقشی فعال داشتند.از جمله در اداره‌ی ایران هخامنشی آنان همواره در کنار پارسی‌ها بودند و در مدارک دوره‌ی ...  بیشتر
علمی- پژوهشی
اهداف و روند سیاست فرهنگی دولت پهلوی اول برای ایلات و عشایر
اهداف و روند سیاست فرهنگی دولت پهلوی اول برای ایلات و عشایر

نفیسه واعظ

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1388، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22051/hii.2014.734

چکیده
  در تکاپویی که در آستانه به قدرت رسیدن پهلوی اول،برای چاره‌اندیشی توسعه نایافتگی ایران صورت گرفت،ایلات و عشایر ایران در معرض اتهام قرار گرفتند که با مرکزگریزی،تمرد،غارت و ستیزه‌های مداوم ایلی و عشیره‌ای ...  بیشتر