نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

حکومت آلتین اردو از مهمترین هم‌پیمانان دولت ممالیک بود؛ هر دو با مغولان در ایران خصومت بسیار داشتند واین وجه مشترک در تحکیم روابط سیاسی و تجاری آنان تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشت.پس از مرگ مُنگوقا آن، به دلیل اختلافات خان‌های مغول بر سر جانشینی جنگ داخلی ایجاد و سلسله نزاع‌هایی میان آنان و به گونه‌ای ویژه میان دو حکومت رقیب و هم مرز آلتین اردو به فرماندهی برکه‌خان و مغولان به رهبری هلاکو آغاز گردید.درگیری هلاکو با برکه بر سر قدرت و اقدام او به قتل و غارت شهرهای اسلامی خاصه بغداد و نابودی خلافت عباسی و نیز جانبداری از مسیحیان و بوداییان در تقابل با مسلمانان، خشم خان مسلمان آلتین اردو را به دنبال داشت و وجود دشمن مشترک هلاکو به نزدیکی و هم‌پیمانی دو حکومت اسلامی ممالیک و آلتین اردو انجامید.این مناسبات حسنه‌ی سیاسی روابط تجاری گسترده‌ای را نیز به دنبال داشت؛ حکومت ممالیک به دلیل درگیری در دو جبهه مغولان و فرنگان ناگزیر بود به تقویت نیروی نظامی خود بپردازد.از این‌رو بیبرس به تجارت برده از دشت قبچاق و بازارهای وابسته به آن در آسیای صغیر و سواحل دریای سیاه روی آورد.در مقابل، برکه نیز با هم‌پیمانی با بیبرس از مزایای ایجاد رابطه با حکومتهای هم‌پیمانِ نظیر بیزانس، سیسیل، آراگون و قشتاله بهره‌مند گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Barakeh Khan and Bieber: The Impact of Religious-Economic Factors on the Deepening of Altin Ardu and Mamluk Trade Relations

نویسندگان [English]

  • Younes Farahman 1
  • Ghadrieh Tajbakhsh 2

1 Assistant Professor Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran

2 PhD student in History and Civilization of Islamic Nations, University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barakeh Khan
  • Altin Urdu
  • Bieber
  • Naval countries
  • Egypt
  • Business