ایران و ایرانی در سفرنامه‌‌ی ابن‌بطوطه و اولیای چلبی

نویسنده

چکیده

  بازنمایی هویت ایرانی به‌منظور ریشه‌یابی هویت امروزی ضروری است. هویت پدیده‌ای موقعیت‌مند است که در طول زمان ساخته شده، با عناصر خاص خود پایا یا دگرگون می‌شود. بازنمایی هویت را از متون گوناگون ادبی، فلسفی، تاریخی، سفرنامه‌نویسی و غیره می‌توان به‌دست آورد. در این مقاله برآنیم تا تأثیر زمان و مکان راوی و گرایش‌های سیاسی، سرزمینی، ف رهنگی و اعتقادی سفرنامه‌نویس را در ارتباط با مفهوم ایران و ایرانی تبیین کنیم. به این منظور، دو سفرنامه‌ی مهم جهان اسلام، یعنی رحله‌ی ابن‌بطوطه و سیاحت‌نامه‌ی اولیای چلبی را برگزیدیم. روحیه‌ی ماجراجویی ابن‌بطوطه سبب شد تا زاویه‌ی دید او از شریعت‌مداری به تصوف‌محوری تغییر یابد و زاویه‌ی دید سیال پیدا کند، به‌گونه‌ای که ایران و ایرانی را نتواند خوب درک کند؛ اما چلبی با مأموریت جهان‌گردانه‌ی خود، نگرش متصلبانه و متعصبانه درقبال غیرخودی‌ها اتخاذ کرد و شناخت خوبی از هویت خود و دیگری به‌دست داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and Iranians in Ibn Battuta and Evliya Çelebi’s books of travel

چکیده [English]

The study of representataion of Iranian identity is required for geneology of our current identity. Identity, composed of specific elements, maintains or converts as a time-based phenomena. The classical texts let us to study the process of representataion. The main aim of the article is studying the roles of temporal and local contexts and political, cultural and religious interests in representation of Iran and Iranians in the classical texts. We selected two classical masterpiece, Ibn Battuta’s Rihla and Evliya Çelebi’s Seyahatnâme, for this purpose. While Ibn Battuta’s fluid sufi viewpoint interrupted his account, Evliya Çelebi adopted a fanatic approach in front of Others.         
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • identity
  • Iran
  • Iranians
  • Ibn Battuta
  • Evliya Çelebi
  • Books of travel