نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ،دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

چکیده

ارمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و راهبردی و داشتن دشت‌های حاصلخیز، منابع زیرزمینی و نیز واقع شدن در مسیر راه تجارتی ابریشم یکی از علل کشمکش‌های بین دو دولت ایران وروم از دوره اشکانیان – به ویژه در روزگار ساسانیان- بوده است.این رویارویی‌ها در نهایت به تقسیم این سرزمین در سال 387 م منجر شد.اگرچه پس از این تقسیم، همچنان شاهزاده‌های اشکانی در رأس قدرت باقی ماندند؛ اما اندیشه دست‌یابی به وحدت ملی و یکپارچگی ارمنستان در میان مردم این سرزمین فراموش نشد.از جمله تلاش‌ها برای دست‌یابی به این وحدت، استقلال کلیسای ارمنی، اختراع‌ الفبای ارمنی در اوایل قرن پنجم و ترجمه کتاب مقدس به زبان ارمنی بود.در برابر این اقدامات، ساسانیان درصدد الحاق این سرزمین برآمدند؛ این امر در نهایت در سال 428 م اتفاق افتاد و ساسانیان توانستند سلسله اشکانی ارمنستان را منقرض کنند و این سرزمین را به قلمرو خود ملحق کنند.در این مقاله با استفاده از شیوه پژوهش‌های تاریخی و روش توصیفی- تحلیلی، روند تحولات منجر به تقسیم ارمنستان میان ایران و روم در دوره ساسانی و پیامدهای این تقسیم، بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consequences of the division of Armenia between Iran and Rome in the Sassanid period (387-428 AD)

نویسندگان [English]

  • Faraj Allah Ahmadi 1
  • Parviz HossienTalaei 2

1 Associate Professor, Department of History, University of Tehran

2 PhD student in Ancient Iranian History, University of Tehran