نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه یزد

چکیده

در دهه‌های آغازین سده نهم هجری، شاهرخ تیموری برای حفظ سلطه بر سلطانیه و قرایوسف ترکمان برای کسب سلطه بر آن شهر تلاش داشتند.سلطانیه شهری خوش‌ آب و هوا با کشاورزی پررونق بود و جایگاه بازرگانی و سوق‌الجیشی ممتاز داشت.پیشینه تاریخی آن نیز بر اهمیت سیاسیش می‌افزود.شهریار تیموری برای حفظ سلطه بر ایران مرکزی و باختری، نیز موقعیت خویش در تجارت بین‌الملل، و فرمانروای ترکمان برای تثبیت قدرت و نیز در راستای اهداف توسعه‌طلبانه خود به ویژه در عراق عجم، هر دو سلطه بر آن شهر را بایسته می‌دانستند.با آنکه شاهرخ آمادگی خود را برای دادن امتیازاتی به جای سلطانیه اعلام نمود، قرایوسف تنها خواهان سلطانیه بود.ابراهم دو فرمانروای جغتای و ترکمان برای سلطه بر سلطانیه، سرانجام به نبرد میان آن دو انجامید.برای تبیین این ابرام، طبیعیت غنی، موقعیت بازرگانی و جایگاه سوق‌الجیشی سلطانیه، موقعیت و اهداف سیاسی قرایوسف، بازرگانی جهان در آن زمان، جایگاه ایران در تجارت جهانی، نقش سلطانیه در این میان و اوضاع عراق عجم در آن دوره بررسی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Abram Shahrokh Teymouri and Qarayousef Qaraquyunlu for dominating Soltanieh

نویسنده [English]

  • MohamadReza Rahmati

Assistant Professor of History, Yazd University