نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

واقعه تاریخی انقلاب مشروطیت ایران و شرایط پسا انقلابی آن که، به تحدید قدرت حاکمیت سیاسی پیشین انجامید، زمینه‌ساز شکل‌گیری کنش‌های سیاسی متعارض نزد افراد و گروه‌های مختلف سیاسی گردید.این کنش‌ها به عنوان یکی از موانع شکل‌گیری نظم سیاسی سامانمند و کارآمد، عاملی مؤثر در تشدید بی‌ثباتی سیاسی طولانی در کشور گردید.مقاله حاضر با الهام از الگوی نظری جامعه‌شناسی شناخت به ریشه‌یابی علل این کنش‌های سیاسی متفاوت و متعارض می‌پردازد و نشان می‌دهد مبانی اجتماعی و فکری متفاوت کنشگران سیاسی عامل اصلی کنش‌های متعارض آنان بوده است.بر این اساس، بنیادهای اجتماعی و فکری کنش سیاسی نزد سیدعبدالله بهبهانی از رهبران مشروطیت و شیخ ابراهیم زنجانی، عضو برجسته حزب دموکرات را در بستر مشروطه‌خواهی به منظور فهم کنش سیاسی متفاوت آنان واکاوی می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Conflicting political actions in the context of constitutionalism (Seyyed Abdullah Behbahani and Sheikh Ebrahim Zanjani)

نویسندگان [English]

  • Masud Ghaffari 1
  • Ali Mohamadzadeh 2

1 Assistant Professor Tarbiat Modares University

2 PhD student in political science, Tarbiat Modares University