نویسندگان

چکیده

تاریخ قهوه‌خانه در تهران از زمان روی کارآمدن حکومت قاجار در ایران آغازشد و در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار به اوج شکوه و اعتبار رسید. قهوه‌خانه‌‌های این دوره با کمی تغییر ادامه‌دهنده فعالیت‌‌های قهوه‌خانه‌‌های دوره‌‌های پیشین بودند؛ اگرچه برخی از فعالیت‌‌های قبلی آن‌ها از بین رفت و برخی از فعالیت‌ها اضافه گشت. این مقاله سعی دارد تا به تاریخچه مصرف چای در ایران، بررسی قهوه‌خانه‌‌های تهران و محل قرارگیری آن‌ها، معماری قهوه‌خانه‌ها، اسباب و وسایل پذیرایی و تزئینی در آن‌ها، برخی سرگرمی‌های قهوه‌خانه‌ای، تجمع اصناف و گروه‌های مختلف در قهوه‌خانه‌‌های تهران و واکنش حکومت به مسائل قهوه‌خانه‌‌ها بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Role and Function of Coffeehouses of Tehran During Qajar Period

چکیده [English]

 
The history of coffeehouse in Tehran dated back to the rise of Qajar dynasty in Iran. Coffeehouse gained importance during Nasser al-din Shah’s reign. In that period, coffeehouses have the same activities as before with few changes. Although some of their previous activities were vanished, some new ones were increased. This article introduces the history of tea in Iran, while studies coffeehouses of Tehran and their locations, architecture, accessories and entertainments, congregation of guilds and various groups in those places and the reaction of government towards coffeehouse issues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coffeehouse (Teahouse)
  • Tehran
  • Qajar